ارتباط با فرمانداری

شماره های تماس فرمانداری بیجار:

 

دفتر فرماندار: 08738224368
دفتر فرماندار: 08738224369
روابط عمومی: 38224363
نمابر: 08738224362 - 08738220599 
آدرس: بیجار،بلوار امام خمینی (ره)،فرمانداری شهرستان بیجار - كد پستی 6651844193


زمان ملاقات مردمی با فرماندار: روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت 8 الی 13

فرم الکترونیکی ارتباط با فرمانداری