معرفی فرماندار

                                                                                                                                          

نام و نام خانوادگی: بیژن زندیه

متولد:1345/7/4

سوابق شغلی و مدیریتی: 28 سال سابقه کار در سطوح مختلف اجرایی از جمله : بخشدار بخش مرکزی بیجار ، معاون فرمانداری بیجار ، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری قروه ، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری سنندج ، معاون مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان