اخبار

آئین تقدیر و معارفه حراست فرمانداری بیجار

با حضور مهندس ورمقانی فرماندار، کارشناسان حراست استانداری کردستان و تعدادی از مسولان از زحمات آقای صیاد کرانی تقدیر و آقای برومند به عنوان حراست جدید فرمانداری شهرستان بیجار منصوب گردید.
آئین تقدیر و معارفه حراست فرمانداری بیجار

با حضور مهندس ورمقانی فرماندار، کارشناسان حراست استانداری کردستان و تعدادی از مسولان از زحمات آقای صیاد کرانی تقدیر و آقای برومند به عنوان حراست جدید فرمانداری شهرستان بیجار منصوب گردید.

بازدید [ 621 ]
برچسب ها