اخبار سایت قدیم

زندیه: دستگاه های خدمات رسان باید اقدامات پیشگرانه را در دستور کار داشته باشند

بیزن زندیه فرماندار شهرستان بیجار در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران عنوان داشت با توجه به بارش های فصل تابستان و خشک بودن آب راه ها، آب گرفتگی و سیلاب از جمله حوادثی خواهد بود که کلیه دستگاه های خدمات رسان و ارگان های مربوطه باید اقدامات پیشگرانه را در دستور کار داشته باشند.
زندیه: دستگاه های خدمات رسان باید اقدامات پیشگرانه را در دستور کار داشته باشند
دو شنبه 19 تیر سال 1396


فرماندار بيجار در جلسه ستاد بحران شهرستان بيجار گفت: با توجه به بارش هاي فصل تابستان و خشک بودن آب راه ها، آب گرفتگي و سيلاب از جمله حوادثي خواهد بود که کليه دستگاه هاي خدمات رسان و ارگان هاي مربوطه بايد اقدامات پيشگرانه را در دستور داشت باشند.

وي افزود: اخطارهايي که توسط هواشناسي استان در خصوص آب گرفتگي و وقوع سيلاب صادر خواهد کرد، اخطار ستاد بحران شهرستان بيجار خواهد بود و اعضاي ستاد، بايد از تخريب و خسارت هاي احتمالي آمادگي لازم را داشته باشند.

او اظهار کرد: روستاهايي که در حاشيه رودخانه ها و آب راه ها واقع شده اند، با شناسايي عوامل حادثه خير، اقدامات پيشگيرانه را

بيژن زنديه گفت: اداره راهداري شهرستان بيجار با برسي پل هاي ارتباطي و لايه روبي آب گذرها، از وقوع سيلاب، آب گرفتگي و تخريب هاي ناشي از بارش هاي فصل تابستان، اقدامات موثر را در اسرع وقت به انجام رساند.

وي افزود: دستگاه هاي خدمات رسان، نسبت به حفظ و تقويت تجهيزات موجود در روستاهاي حاشيه رودخانه ها، اقدامات پيشگرانه ايي در مقابله با سيلاب و آب گرفتگي در دستور کار داشته باشند.