اخبار سایت قدیم

فعالیت 131 دهیاری در روستاهای شهرستان بیجار

فرماندار شهرستان بیجار در جمع دهیاران بخش کرانی این شهرستان با تاکید بر اشرافیت دهیاران بر وظایف خود گفت : شهرستان بیجار دارای 131 دهیاری در سه بخش مرکزی ، چنگ الماس و کرانی است .
فعالیت 131 دهیاری در روستاهای شهرستان بیجار
دو شنبه 19 تیر سال 1396

 

فعاليت 131 دهياري در روستاهاي شهرستان بيجار

فرماندار شهرستان بيجار در جمع دهياران بخش کراني اين شهرستان با تاکيد بر اشرافيت دهياران بر وظايف خود گفت : شهرستان بيجار داراي 131 دهياري در سه بخش مرکزي ، چنگ الماس و کراني است .

بيژن زنديه با اشاره به نقش مهم دهياران در توسعه و آباداني روستاها گفت : برنامه ريزي ، جذب مشارکت مردم ، استفاده از توانمنديهاي روستا و ترغيب روستائيان به توليد در کنار نظارت بر امور روستاها از مهمترين وظايفي است که بايد دهياران به آن توجه ويژه داشته باشند .

وي خواستار اولويت بندي مشکلات بر اساس ميزان اعتبار اختصاص يافته به روستاها از سوي دهياران شد و افزود : امسال اعتبارات مناسبي از محل تملک داراييهاي استان به پروژه هاي روستايي اختصاص يافته است .

زنديه کمبود آب شرب و نبود راه دسترسي مناسب روستايي را دو مشکل اساسي روستاهاي شهرستان بيجار عنوان کرد و اظهار داشت : بايد از حداقل امکانات شهرستان در راستاي حل اين مشکلات استفاده کرد.