اخبار

اعضای هیات رییسه ی شورای اسلامی شهر پیرتاج در فرمانداری بیجار تشکیل جلسه دادند

انتخاب اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی شهر پیرتاج در فرمانداری بیجار ، سیدعباس حسینی رئیس شورای شهر پیرتاج شد.
اعضای هیات رییسه ی شورای اسلامی شهر پیرتاج در فرمانداری بیجار تشکیل جلسه دادند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بیجار در اجرای ماده 16 قانون انتخابات و ماده 9 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و به موجب دعوتنامه شماره 3779/1/6523 مورخ29/5/1396 فرمانداری اولین جلسه شورای اسلامی شهرپیرتاج به ریاست آقای سید عباس حسینی  در ساعت 10صبح روزپنج شنبه مورخ2/6/1396در محل فرمانداری شهرستان بیجار تشکیل و برای انتخاب اعضای هیات رئیسه شورا اخذ رأی به عمل آمد و مدعوین از بین خود  آقای سید عباس حسینی را به  عنوان رئیس و آقای محمد مهربانی فر  را به عنوان نایب رئیس و  آقای قربان ویردی قائم پناه را به عنوان خزانه دار و آقای محمد مهربانی فر  را به عنوان منشی و آقای عبدالرضا قائم پناه را به عنوان سخنگو شورای اسلامی شهر پیرتاج با رأی مخفی و اکثریت نسبی انتخاب نمودند.

این صورت جلسه در دو نسخه تنظیم و مقرر گردید یک نسخه آن به منظور صدور کارت عضویت اعضای شورا به فرماندار تحویل گردد.

ضمناً آقای مهدی قائم پناه به عنوان نماینده شورا در شورای شهرستان  معرفی گردید.

 

 

بازدید [ 423 ]
برچسب ها