اخبار

افتتاح واحدهای مقاوم سازی در سطح شهرستان بیجار

افتتاح و تحویل 7 واحد مسکونی مقاوم سازی شده به خانواده های تحت حمایت ، در روستاهای بخش مرکزی از دیگر پروژه های هفتمین روز از دهه مبارک فجر در شهرستان بیجار بودکه واحد مقاوم سازی روستای خاندانقلی به صورت نمادین افتتاح شد. معاون فرماندار بیجار گفت: برای مقاوم سازی این هفت واحد مبلغ 297 میلیون تومان شامل، 73 میلیون تومان مساعدت بلاعوض، ۱۰۶ میلیون تومان وام بنیاد مسکن، ۱۰۸ میلیون تومان آورده مددجویان، 10 میلیون تومان از محل زکات هزینه شده است.
افتتاح  واحدهای  مقاوم سازی در سطح شهرستان بیجار

افتتاح و تحویل 7 واحد مسکونی مقاوم سازی شده به خانواده های تحت حمایت ، در روستاهای بخش مرکزی از دیگر پروژه های هفتمین روز از دهه مبارک فجر در شهرستان بیجار بودکه واحد مقاوم سازی روستای خاندانقلی به صورت نمادین افتتاح شد.

 معاون فرماندار بیجار گفت: برای مقاوم سازی این هفت واحد مبلغ 297 میلیون تومان شامل، 73 میلیون  تومان مساعدت بلاعوض، ۱۰۶ میلیون تومان وام  بنیاد مسکن، ۱۰۸ میلیون تومان آورده مددجویان، 10 میلیون تومان از محل زکات هزینه  شده است.

بازدید [ 865 ]
برچسب ها