اخبار

افتتاح پروژه های آموزش و پرورش شهرستان بیجار

با حضور معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان،مدیرکل آموزش و پرورش استان،امام جمعه،فرماندار و مسوولین شهرستان؛افتتاح دبیرستان دخترانه نمونه دولتی کوثر و سالن ورزشی هنرستان کاردانش پرتودانش صورت گرفت.در حاشیه این مراسمات جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان نیز برگزار گردید.علاوه بر این دو پروژه آموزش و پرورش شهرستان از محل اعتبارات نوسازی مدارس سازمان آموزش و پرورش دبستان روستای گنبدی نیز آماده تحویل و مورد بهره برداری قرار گرفت.
افتتاح پروژه های آموزش و پرورش شهرستان بیجار
با حضور معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان،مدیرکل آموزش و پرورش استان،امام جمعه،فرماندار و مسوولین شهرستان؛افتتاح دبیرستان دخترانه نمونه دولتی کوثر و سالن ورزشی هنرستان کاردانش پرتودانش صورت گرفت.در حاشیه این مراسمات جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان نیز برگزار گردید.علاوه بر این دو پروژه آموزش و پرورش شهرستان از محل اعتبارات نوسازی مدارس سازمان آموزش و پرورش دبستان روستای گنبدی نیز آماده تحویل و مورد بهره برداری قرار گرفت.

بازدید [ 179 ]
برچسب ها