اخبار

انتخاب اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی شهر یاسوکند در فرمانداری بیجار

انتخاب اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی شهر یاسوکند در فرمانداری بیجار ، آقای عباس کریم لی رییس شورای شهر یاسوکند شد.
انتخاب اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی شهر یاسوکند در فرمانداری بیجار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بیجار در اجرای ماده 16 قانون انتخابات و ماده 9 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و به موجب دعوتنامه شماره 3777/1/6523 مورخ29/5/1396 فرمانداری اولین جلسه شورای اسلامی شهر یاسوکند به ریاست آقای عباس کریم لی  در ساعت 11صبح  روزپنج شنبه مورخ2/6/1396  در محل فرمانداری شهرستان بیجار تشکیل و برای انتخاب اعضای هیات رئیسه شورا اخذ رأی به عمل آمد و مدعوین از بین خود آقای عباس کریم لی  را به  عنوان رئیس و آقای ابراهیم محمودیان  را به عنوان نایب رئیس و  آقای ابراهیم محمودیان  را به عنوان خزانه دار وآقای فرهاد کهریزیان را به عنوان منشی و آقای مهدی فیضی را به عنوان سخنگو شورای اسلامی شهر یاسوکند با رأی مخفی و اکثریت نسبی انتخاب نمودند.

ضمناً آقای  مهدی فیضی به عنوان نماینده شورا در شورای شهرستان  معرفی گردید.

 

بازدید [ 212 ]
برچسب ها