اخبار

اولین جشنواره ترشی در بیجار برگزار شد

اولین جشنواره ترشی هفت بیجار با حضور مهندس ورمقانی فرماندار، حاج آقا مرادی امام جمعه، و مهمانان کشوری و استانی در تیمچه تاریخی حاج شهباز شهرستان بیجار برگزار گردید.(گزارش تصویری)
اولین جشنواره ترشی در بیجار برگزار شد
اولین جشنواره ترشی هفت بیجار با حضور مهندس ورمقانی فرماندار، حاج آقا مرادی امام جمعه، و مهمانان کشوری و استانی در تیمچه تاریخی حاج شهباز شهرستان بیجار برگزار گردید.(گزارش تصویری)

بازدید [ 612 ]
برچسب ها