اخبار

بازدید از مجتمع دامداری توپ آغاج

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بیجار روز شنبه 6 دی ماه 1399 بازدیدی ار مجتمع دامداری توپ آغاج صورت گرفت.
بازدید از مجتمع دامداری توپ آغاج
درراستای مصوبات کارگروه رفع موانع تولید فرمانداری بیجار و با دستور مهندس ورمقانی فرماندار،نمایندگان فرمانداری و تعدادی از روسای ادارات به شهر توپ آغاج و پیگیری مشکلات مجتمع دامداری توپ آغاج عزیمت و بررسیهای لازم در راستای مصوبات کارگروه به عمل آوردند.

بازدید [ 89 ]
برچسب ها