اخبار

بازدید بخشدار مرکزی از پروژه ی میدان امام علی (ع) و بلوار ورودی شهر توپ آغاج در شهرستان بیجار

با حضور آقای گل محمدی بخشدار مرکزی و مهندس کاظمی شهردار توپ آغاج ، از روند اجرای پروژه ی میدان امام علی (ع) و بلوار ورودی شهر توپ آغاج بازدید گردید.(گزارش تصویری)
بازدید بخشدار مرکزی از پروژه ی میدان امام علی (ع) و بلوار ورودی شهر توپ آغاج در شهرستان بیجار

با حضور آقای گل محمدی بخشدار مرکزی و مهندس کاظمی شهردار توپ آغاج ، از روند اجرای پروژه ی میدان امام علی (ع) و بلوار ورودی شهر توپ آغاج بازدید گردید.(گزارش تصویری)


بازدید [ 2531 ]
برچسب ها