اخبار

بازدید دکتر نصرالهی زاده از پروژه های شهرستان بیجار

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان ، فرماندار شهرستان بیجار و جمعی از مدیران کل ادارات استان از پروژه های عمرانی شهرستان بیجار بازدید کردند.(گزارش تصویری)
بازدید دکتر نصرالهی زاده از پروژه های شهرستان بیجار

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان ، فرماندار شهرستان بیجار و جمعی از مدیران کل ادارات استان از پروژه های عمرانی شهرستان بیجار بازدید کردند.(گزارش تصویری)

بازدید [ 465 ]
برچسب ها