اخبار

بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری از واحدهای صنعتی بیجار

فیروزی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه استاندار کردستان، مهندس ورمقانی فرماندار و اعضای کارگروه رفع موانع تولید استان کردستان از واحداهای صنعتی شهرستان بیجار بازدید به عمل آوردند. (گزارش تصویری)
بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری از واحدهای صنعتی بیجار
فیروزی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه استاندار کردستان، مهندس ورمقانی فرماندار و اعضای کارگروه رفع موانع تولید استان کردستان از واحداهای صنعتی شهرستان بیجار بازدید به عمل آوردند. (گزارش تصویری)

بازدید [ 514 ]
برچسب ها