اخبار

با تمام امکانات، آماده پذیرایی از مسافران نوروزی می باشیم.

بیژن زندیه ظهر در جلسه هماهنگی پیشواز از نوروز که سالن شهدای گمنام فرمانداری بیجار تشکیل شد گفت: کلیه دستگاه های اجرایی و خدمات رسان در آماده باش کامل هستند. وی با تاکید بر گسترش و تقویت گشت های کنترل بازار افزود: گشت های تلفیقی، متشکل از کارشناسان دستگاه های مربوط به کنترل بازار شب عید، بر شدت نظارت ها افزوده خواهد شد. فرماندار گفت: باید همه سعی نماییم مسافران گذری از بیجار، یک ساعت را در این دیار توقف و از بازار دیدن نمایند.
با تمام امکانات، آماده پذیرایی از مسافران نوروزی می باشیم.

بیژن زندیه ظهر در جلسه هماهنگی پیشواز از نوروز که سالن شهدای گمنام فرمانداری بیجار تشکیل شد گفت: کلیه دستگاه های اجرایی و خدمات رسان در آماده باش کامل هستند.

وی با تاکید بر گسترش و تقویت گشت های کنترل بازار افزود: گشت های تلفیقی، متشکل از کارشناسان دستگاه های مربوط به کنترل بازار شب عید، بر شدت نظارت ها افزوده خواهد شد.

فرماندار گفت: باید همه سعی نماییم مسافران گذری از بیجار، یک ساعت را در این دیار توقف و از بازار دیدن نمایند.

بازدید [ 986 ]
برچسب ها