اخبار

بهره برداری از دو طرح عمرانی در شهر توپ آغاج

این طرح ها شامل میدان امام علی (ع) و بلوار بسیج این شهر بطول بیش از 520 متر در ورودی شهر توپ آغاج بود که امروز با حضور امام جمعه و فرماندار بیجار به بهره برداری رسید . برای اجرا و احداث این طرح ها بیش از 850 میلیون تومان توسط شهرداری توپ آغاج هزینه شده است .
بهره برداری از دو طرح عمرانی در شهر توپ آغاج

این طرح ها شامل میدان امام علی (ع) و بلوار بسیج این شهر بطول بیش از 520 متر در ورودی شهر توپ آغاج بود که امروز با حضور امام جمعه و فرماندار بیجار به بهره برداری رسید .

برای اجرا و احداث این طرح ها بیش از 850 میلیون تومان توسط شهرداری توپ آغاج هزینه شده است .

 

 

بازدید [ 904 ]
برچسب ها