اخبار

بیش از دو میلیارد تومان پروژه برق رسانی در روستاهای بیجار افتتاح شد

رئیس اداه برق بیجار عنوان کرد: در دومین روز از هفته دولت؛شش پروژه برق رسانی در شهرستان بیجار با اعتباری بالغ بردومیلیارد و دویست وهفتاد وهفت میلیون تومان افتتاح شد. محسن ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار تسنیم در بیجارگفت: پروژه های شرکت توزیع برق در شهرستان بیجار در حوزه تامین برق روستایی و اصلاح زیر ساخت ها و بهینه سازی مصرف برق است. وی افزود: خط نیرو رسانی در دو روستای خیر آباد وعلی سرخ با مجموع اعتباری بالغ بر ششصد ویازده میلیون تومان، از محل اعتبارات داخلی با هدف تامین برق مستمر به بهره برداری رسید. ابراهیمی عنوان کرد: در دو روستای قشلاق نوروز و ندری بالغ بر یکهزار و دویست وده متر خط نفوذی روستایی با اعتباری بالغ بیش از پانصد میلیون تومان،از محل اعتبارات استانی،باهدف رضایتمندی عمومی افتتاح شد. رئیس اداره برق خاطرنشان کرد: پروژه بهسازی‌ تکخوانی انشعابات برق روستایی با اعتباری بیش هفتصد میلیون تومان افتتاح شد. وی در پایان عنوان کرد: ۵۶۰ دستگاه چراغ روستایی با اعتبارسیصد وچهل نه میلیونی، از محل اعتبارات استانی به بهره برداری رسید.
بیش از دو میلیارد تومان پروژه برق رسانی در روستاهای بیجار افتتاح شد

رئیس اداه برق بیجار عنوان کرد: در دومین روز از هفته دولت؛شش پروژه برق رسانی در شهرستان بیجار با اعتباری بالغ بردومیلیارد و دویست وهفتاد وهفت میلیون تومان افتتاح شد.

 

 

محسن ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار تسنیم در بیجارگفت: پروژه های شرکت توزیع برق در شهرستان بیجار در حوزه تامین برق روستایی و اصلاح زیر ساخت ها و بهینه سازی مصرف برق است.

 

وی افزود:  خط نیرو رسانی در دو روستای خیر آباد وعلی سرخ با مجموع اعتباری بالغ بر ششصد ویازده میلیون تومان، از محل اعتبارات داخلی با هدف تامین برق مستمر به بهره برداری رسید.

 

ابراهیمی عنوان کرد: در دو روستای قشلاق نوروز و ندری بالغ بر یکهزار و دویست وده متر خط نفوذی روستایی با اعتباری بالغ بیش از پانصد میلیون تومان،از محل اعتبارات استانی،باهدف رضایتمندی عمومی  افتتاح شد.

 

رئیس اداره برق خاطرنشان کرد: پروژه بهسازی‌ تکخوانی انشعابات برق روستایی  با اعتباری بیش هفتصد میلیون تومان افتتاح شد.

 

وی در پایان عنوان کرد: ۵۶۰ دستگاه چراغ روستایی با اعتبارسیصد وچهل نه میلیونی، از محل اعتبارات استانی به بهره برداری رسید.

بازدید [ 559 ]
برچسب ها