اخبار

تمامی دستگاه های دولتی در آماده باش کامل هستند

با حضور بیژن زندیه فرماندار شهرستان بیجار، اعضای ستاد بحران و جمعی از مسئولین ادارات جلسه ستاد بحران در فرمانداری برگزار گردید. زندیه رئیس ستاد بحران شهرستان گفت: تمامی دستگاه های دولتی در آماده باش کامل باشند و تا اطلاع ثانویی حق خروج از شهرستان را ندارند و در طول شبانه روز آماده ارائه خدمات و اعزام به استان کرمانشاه باشند. بیژن زندیه افزود: نقاط حادثه خیز شهرستان باید بار دیگر مورد بازدید و بازرسی قرار گیرد، امکانات و تجهیزات مناسب نیز باید توسط مدیران بروزرسانی گردد. فرماندار بیجار ضمن اعلام این که تا کنون خبری مبنی بر تخریب منازل مسکونی به دست نرسیده است گفت: بخشداران شهرستان با همراهی بنیاد مسکن در مناطق مورد اقدام به بازدید نمایند تا از هر گونه تخریب یا ترک در مسکن مردم مطلع گردیم. ایشان با بیان اینکه در چنین حوادثی، قطعی برق، آب و گاز در اولویت قرار دارد اظهار کرد: کلیه دستگاه های خدمات رسان و اصنافی که بصورت مستقیم مایحتاج مردم را تأمین می نمایند باید نسبت به تهیه سوخت جایگزین و مولد برق اقدام نمایند. زندیه گفت: در حادثه اخیر، اسکان و آب آشامیدنی از جمله نیازهای جدی مردم به شمار می رود، شهرستان بیجار با مدیرت حلال احمر، از نظر چادر، پتو و آب آشامیدنی به تعداد مورد نیاز، تأمین شده است. وی اظهار کرد: مردم در چنین حوادثی خونسردی خود را حفظ نموده و با یادگیری کمک های اولیه، از گسترش خطرات حادثه، برای خود و دیگران جلوگیری نماید.
تمامی دستگاه های دولتی در آماده باش کامل هستند

با حضور بیژن زندیه فرماندار شهرستان بیجار، اعضای ستاد بحران و جمعی از مسئولین ادارات  جلسه ستاد بحران در فرمانداری برگزار گردید.

زندیه رئیس ستاد بحران شهرستان گفت: تمامی دستگاه های دولتی در آماده باش کامل باشند و تا اطلاع ثانویی  حق خروج از شهرستان را ندارند و در طول شبانه روز آماده ارائه خدمات و اعزام به استان کرمانشاه باشند.

 

بیژن زندیه افزود: نقاط حادثه خیز شهرستان باید بار دیگر مورد بازدید و بازرسی قرار گیرد، امکانات و تجهیزات مناسب نیز باید توسط مدیران بروزرسانی گردد.

فرماندار بیجار ضمن اعلام این که تا کنون خبری مبنی بر تخریب منازل مسکونی به دست نرسیده است گفت: بخشداران شهرستان با همراهی بنیاد مسکن در مناطق مورد اقدام به بازدید نمایند تا از هر گونه تخریب یا ترک در مسکن مردم مطلع گردیم.

ایشان با بیان اینکه در چنین حوادثی، قطعی برق، آب و گاز در اولویت قرار دارد اظهار کرد: کلیه دستگاه های خدمات رسان و اصنافی که بصورت مستقیم مایحتاج مردم را تأمین می نمایند باید نسبت به تهیه سوخت جایگزین و مولد برق اقدام نمایند.

زندیه گفت: در حادثه اخیر، اسکان و آب آشامیدنی از جمله نیازهای جدی مردم به شمار می رود، شهرستان بیجار با مدیرت حلال احمر، از نظر چادر، پتو و آب آشامیدنی به تعداد مورد نیاز، تأمین شده است.

وی اظهار کرد: مردم در چنین حوادثی خونسردی خود را حفظ نموده و با یادگیری کمک های اولیه، از گسترش خطرات حادثه، برای خود و دیگران جلوگیری نماید.

بازدید [ 1055 ]
برچسب ها