اخبار

جانمایی صنوف آلاینده بیجارتا یک هفته دیگر

ببه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بیجار :مهندس ورمقانی فرماندار این شهرستان در جلسه ای ه که با حضورکریمی نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه های مرتبط و جمعی از نمایندگان صنوف آلاینده در سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد گفت: ساماندهی، انتقال و تجمیع صنوف مزاحم و آلاینده سطح شهر بیجار باید با کارشناسی مجدد و با توجه به طرح تفضیلی شهر، ظرف یک هفته آینده به نتیجه برسد. وی افزود: مدیران ادارات مسکن، راه و شهرسازی، منابع طبیعی، محیط زیست و شهرداری شهر بیجار موظف هستند با برسی سه ورودی اصلی شهر بیجار، نسبت به جانمایی و تملک 6 هکتار زمین اقدام نمایند. فرماندار شهرستان بیجار گفت: یک شنبه هفته آینده، محل مورد نظر احداث مجموعه صنوف آلاینده با توجه به موقعیت شهر بیجار معرفی و اقدامات عمرانی به سرعت آغاز خواهند شد. کریمی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر ازمهندس ورمقانی از برگزاری این جلسه گفت: انتقال صنوف آلاینده به خارج از شهر، در دستور کار ادارات مرتبط قرار گیرد و کارشناسان مربوطه در کمترین زمان ممکن محل مناسب را انتخاب نمایند. نماینده تعاونی صنوف آلاینده در این جلسه گفت: بیش از هفت سال است که تعاونی با همکاری فرمانداری وقت، در حال پیگیری احداث مجموعه ایی برای تجمیع این صنوف می باشد که تا کنون بی نتیجه مانده است
جانمایی صنوف آلاینده بیجارتا یک هفته دیگر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بیجار :مهندس ورمقانی فرماندار این  شهرستان در جلسه ای ه  که با حضورکریمی نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه های مرتبط و جمعی از نمایندگان صنوف آلاینده  در سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد گفت: ساماندهی، انتقال و تجمیع صنوف مزاحم و آلاینده سطح شهر بیجار باید با کارشناسی مجدد و با توجه به طرح تفضیلی شهر، ظرف یک هفته آینده به نتیجه برسد.

وی افزود: مدیران ادارات مسکن، راه و شهرسازی، منابع طبیعی، محیط زیست و شهرداری شهر بیجار موظف هستند با برسی سه ورودی اصلی شهر بیجار، نسبت به جانمایی و تملک 6 هکتار زمین اقدام نمایند.

فرماندار شهرستان بیجار گفت: یک شنبه هفته آینده، محل مورد نظر احداث مجموعه صنوف آلاینده با توجه به موقعیت شهر بیجار معرفی و اقدامات عمرانی به سرعت آغاز خواهند شد.

کریمی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر ازمهندس ورمقانی از برگزاری این جلسه گفت: انتقال صنوف آلاینده به خارج از شهر، در دستور کار ادارات مرتبط قرار گیرد و کارشناسان مربوطه در کمترین زمان ممکن محل مناسب را انتخاب نمایند.

نماینده تعاونی صنوف آلاینده در این جلسه گفت: بیش از هفت سال است که تعاونی با همکاری فرمانداری وقت، در حال پیگیری احداث مجموعه ایی برای تجمیع این صنوف می باشد که تا کنون بی نتیجه مانده است


بازدید [ 748 ]
برچسب ها