اخبار

جلسه توجیهی داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور هیات اجرایی و هیات نظارت و هیات بازرسی و اعضای شورای تامین شهرستان بیجار و داوطلبان انتخابات در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بیجار،امروز پنجشنبه 21 آذر ماه با دعوت قبلی فرماندار و رئیس محترم هیأت اجرایی انتخابات شهرستان بیجار،جلسه توجیهی داوطلبین انتخابات برگزار گردید.در ابتدای جلسه،فرماندار و رئیس هیات اجرایی تذکرات لازم به داوطلبین حول محورهای رعایت قانون و مقررات انتخابات،عدم تخریب رقیبان،کنترل فضای مجازی و معرفی مسوولین و ادمین های فضای مجازی داوطلبین و توصیه به مطالعه ی قانون و آیین نامه انتخابات و توجیه روسای ستاد انتخابات داوطلبین و همچنین رعایت مواد قانونی مرتبط با تبلیغات مجاز و غیرمجاز و رعایت اخلاق انتخاباتی،جلوگیری از تشویش اذهان عمومی،خودداری از مصاحبه با گروهک ها،معاندین و مخالفین و کانال های خبری ماهواره ای،ارتباط تنگاتنگ با هیات نظارت،اجرایی و بازرسی و در نهایت،اینکه رعایت قانون در تعداد ستادهای انتخاباتی تذکر و توصیه نمودند. در ادامه جلسه رئیس هیات نظارت بر انتخابات شهرستان،آقای بسطامی هم با تذکرات لازم مبنی بر رعایت قانون و مقررات انتخابات،اخلاق انتخاباتی و هزینه ها و ریخت و پاش های انتخاباتی،تخلفات در فضای مجازی و حقیقی،تذکرات لازم را به داوطلبان دادند. سپس رئیس دادگستری شهرستان،به عنوان رئیس ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی،تذکرات لازم را به داوطلبان نمایندگی مجلس،مبنی بر رعایت قانون و چارچوب های مقرراتی و جلوگیری از تخریب رقبا و این که همه داوطلبین تحت رصد ستاد پیشگیری از جرایم هستند.پس از آن،دادستان،جناب آقای جهانگیری،فصل ها و موادی از قانون که به جرایم انتخاباتی تسری دارد و نوع تخلف،جرایم و احکام قضایی مرتبط و جرایم مربوطه رابرای داوطلبین تشریح نمودند. در خاتمه؛رئیس هیات اجرایی و فرماندار،آقای ورمقانی ضمن توصیه مجدد به قانونمداری،رعایت اخلاق انتخاباتی و توجه به معرفی افراد خوشنام برای ریاست ستادهای انتخاباتی و کنترل گروهها و کانال های فضای مجازی داوطلبان از حضور همه مدعوین در جلسه تشکر و جلسه با صلوات حاضرین پایان یافت.
جلسه توجیهی داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور هیات اجرایی و هیات نظارت و هیات بازرسی و اعضای شورای تامین شهرستان بیجار و داوطلبان انتخابات در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بیجار،امروز پنجشنبه 21 آذر ماه با دعوت قبلی فرماندار و رئیس محترم هیأت اجرایی انتخابات شهرستان بیجار،جلسه توجیهی داوطلبین انتخابات برگزار گردید.در ابتدای جلسه،فرماندار و رئیس هیات اجرایی تذکرات لازم به داوطلبین حول محورهای رعایت قانون و مقررات انتخابات،عدم تخریب رقیبان،کنترل فضای مجازی و معرفی مسوولین و ادمین های فضای مجازی داوطلبین و توصیه به مطالعه ی قانون و آیین نامه انتخابات و توجیه روسای ستاد انتخابات داوطلبین و همچنین رعایت مواد قانونی مرتبط با تبلیغات مجاز و غیرمجاز و رعایت اخلاق انتخاباتی،جلوگیری از تشویش اذهان عمومی،خودداری از مصاحبه با گروهک ها،معاندین و مخالفین و کانال های خبری ماهواره ای،ارتباط تنگاتنگ با هیات نظارت،اجرایی و بازرسی و در نهایت،اینکه رعایت قانون در تعداد ستادهای انتخاباتی تذکر و توصیه نمودند.

در ادامه جلسه رئیس هیات نظارت بر انتخابات شهرستان،آقای بسطامی هم با تذکرات لازم مبنی بر رعایت قانون و مقررات انتخابات،اخلاق انتخاباتی و هزینه ها و ریخت و پاش های انتخاباتی،تخلفات در فضای مجازی و حقیقی،تذکرات لازم را به داوطلبان دادند.

سپس رئیس دادگستری شهرستان،به عنوان رئیس ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی،تذکرات لازم را به داوطلبان نمایندگی مجلس،مبنی بر رعایت قانون و چارچوب های مقرراتی و جلوگیری از تخریب رقبا و این که همه داوطلبین تحت رصد ستاد پیشگیری از جرایم هستند.پس از آن،دادستان،جناب آقای جهانگیری،فصل ها و موادی از قانون که به جرایم انتخاباتی تسری دارد و نوع تخلف،جرایم و احکام قضایی مرتبط و جرایم مربوطه رابرای داوطلبین تشریح نمودند.

در خاتمه؛رئیس هیات اجرایی و فرماندار،آقای ورمقانی ضمن توصیه مجدد به قانونمداری،رعایت اخلاق انتخاباتی و توجه به معرفی افراد خوشنام برای ریاست ستادهای انتخاباتی و کنترل گروهها و کانال های فضای مجازی داوطلبان از حضور همه مدعوین در جلسه تشکر و جلسه با صلوات حاضرین پایان یافت.

بازدید [ 299 ]
برچسب ها