اخبار

جلسه ستاد سامان دهی امور جوانان شهرستان بیجار تشکیل شد

جلسه ستاد سامان دهی امور جوانان شهرستان بیجار با دستور کار آسیب های اجتماعی و طلاق روز دوشنبه،مورخ 9/10/98 در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید. آقای محبیان در این جلسه با اشاره به رتبه دوم استان در بحث طلاق؛اعتیادرا یکی از عوامل اصلی طلاق عنوان و بیان داشت : ((باید با آموزش هدفمند از جمله؛آموزش های پیش از ازدواج و همچنین کارگاه مهارت های زندگی میزان طلاق در شهرستان را کاهش و کنترل نماییم.))
جلسه ستاد سامان دهی امور جوانان شهرستان بیجار تشکیل شد
جلسه ستاد سامان دهی امور جوانان شهرستان بیجار با دستور کار آسیب های اجتماعی و طلاق روز دوشنبه،مورخ 9/10/98 در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.
آقای محبیان در این جلسه با اشاره به رتبه دوم استان در بحث طلاق؛اعتیادرا یکی از عوامل اصلی طلاق عنوان و بیان داشت : ((باید با آموزش هدفمند از جمله؛آموزش های پیش از ازدواج و همچنین کارگاه مهارت های زندگی میزان طلاق   در شهرستان را کاهش و کنترل نماییم.))

بازدید [ 294 ]
برچسب ها