اخبار

جلسه شورای هماهنگی ترافیک و کمیسیون ایمنی حمل و نقل شهرستان بیجار

جلسه شورای هماهنگی ترافیک . کمیسیون ایمنی حمل و نقل شهرستان بیجار به ریاست آقای علی اکبر ورمقانی فرماندار شهرستان روز دوشنبه مورخ 26/12/98 در محل فرمانداری با محوریت پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا برگزار گردید.و موارد ذیل به تصویب رسید: جلوگیری از حضور و ازدحام جمعیت در هسته ی مرکزی شهر ،با توجه به قرار گرفتن در روزهای پایانی سال تردد شهروندان به مرکز و بازار شهر کنترل شود.شهرداری به صورت مرتب نسبت به ضدعفونی و گندزدایی پایانه های مسافربری شهرستان اقدام نماید. سازمان حمل و نقل همگانی بیجار و حومه و انجمن های صنفی شرکت ها و رانندگان از طریق شرکت های حمل و نقل و رانندگان نسبت به ضدعفونی ناوگان حمل و نقل بار و مسافران اقدام نمایند. گشت نامحسوس پلیس راه شهرستان از تاریخ 26/12/98 لغایت 15/1/99 برقرار گردد. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه بیجار رعایت اصول بهداشتی را در تمامی جایگاه های سوخت شهرستان پیگیری و اجرا نماید. اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ترتیبی اتخاذ نماید تا هیات امنای مساجد شهرستان از برگزاری هرگونه مراسم ختم ،نماز جمعه و جماعت ممانعت به عمل آورند.
جلسه شورای هماهنگی ترافیک و کمیسیون ایمنی حمل و نقل شهرستان بیجار
جلسه شورای هماهنگی ترافیک . کمیسیون ایمنی حمل و نقل شهرستان بیجار به ریاست آقای علی اکبر ورمقانی فرماندار شهرستان روز دوشنبه مورخ 26/12/98 در محل فرمانداری با محوریت پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا برگزار گردید.و موارد ذیل به تصویب رسید:
جلوگیری از حضور و ازدحام جمعیت در هسته ی مرکزی شهر ،با توجه به قرار گرفتن در روزهای پایانی سال تردد شهروندان به مرکز و بازار شهر کنترل شود.شهرداری به صورت مرتب نسبت به ضدعفونی و گندزدایی پایانه های مسافربری شهرستان اقدام نماید.
سازمان حمل و نقل همگانی بیجار و حومه و انجمن های صنفی شرکت ها و رانندگان از طریق شرکت های حمل و نقل و رانندگان نسبت به ضدعفونی ناوگان حمل و نقل بار و مسافران اقدام نمایند.
گشت نامحسوس پلیس راه شهرستان از تاریخ 26/12/98 لغایت 15/1/99 برقرار گردد.
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه بیجار رعایت اصول بهداشتی را در تمامی جایگاه های سوخت شهرستان پیگیری و اجرا نماید.
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ترتیبی اتخاذ نماید تا هیات امنای مساجد شهرستان از برگزاری هرگونه مراسم ختم ،نماز جمعه و جماعت ممانعت به عمل آورند.

بازدید [ 89 ]
برچسب ها