اخبار

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر شهرستان با حضور فرماندار و دبیر هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بیجار؛در این جلسه که با حضور دکتر حریری دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان برگزار شد.آقای ورمقانی،با اشاره به مصوبات جلسه قبل در خصوص تامین اعتبار توسط دبیرخانه شورای هماهنگی استان جهت جمع آوری و پذیرش معتادان متجاهر و کارتن خواب در کمپ های ترک اعتیاد،به خصوص در فصول سرد سال صورت گرفته بود.عنوان داشت:طرح مذکور بازخورد خوبی در سطح شهرستان داشته و ضمن تشکر از آقای حریری،خواستار تداوم طرح مذکور گردید.
جلسه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر شهرستان با حضور فرماندار و دبیر هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بیجار؛در این جلسه که با حضور دکتر حریری

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان برگزار شد.آقای ورمقانی،با اشاره به مصوبات جلسه قبل در خصوص تامین اعتبار توسط دبیرخانه شورای هماهنگی استان جهت جمع آوری و پذیرش معتادان متجاهر و کارتن خواب در کمپ های ترک اعتیاد،به خصوص در فصول سرد سال  صورت گرفته بود.عنوان داشت:طرح مذکور بازخورد خوبی در سطح شهرستان داشته و ضمن تشکر از آقای حریری،خواستار تداوم طرح مذکور گردید.

بازدید [ 292 ]
برچسب ها