اخبار

جلسه شورای کشاورزی شهرستان بیجار در فرمانداری تشکیل جلسه داد

با حضور فرماندار شهرستان بیجار ، جلسه شورای کشاورزی در فرمانداری این شهر برگزار شد.
جلسه شورای کشاورزی شهرستان بیجار در فرمانداری تشکیل جلسه داد

فرماندار بیجار در جلسه شورای کشاورزی این شهرستان در خصوص وضعیت برداشت و خرید گندم توسط دولت گفت: با توجه به کاهش تولید گندم در سراسر شهرستان بیجار، دولت تدبیر و امید در نظر دارد با همکاری بانک کشاورزی، خرید تضمینی گندم کشاروزان را تسریع بخشد.
وی افزود: گندم تولید سال زراعی 95-96 به تناسب سال گذشته از کاهش چشم گیری برخوردار است و نباید در این کاهش تولید، کشاورزان زحمت کش، دچار خسارت های مالی بیشتری گردند.
بیژن زندیه اظهار کرد: منابع آبی شهرستان بیجار محدود می باشد، همه باید در حفظ و پاسداری از این مهم تلاش نماییم، با پیگیری های به عمل آمده، مجوز برداشت آب شرب استان همدان و استان زنجان از سد تلوار لغو گردید است.
فرماندار بیجار گفت: در خصوص بحث کشاورزی شهرستان، باید در صدور و کنترل نحویه حفر چاه و برداشت آب، دقت بیشتری صورت گیرد و حتی برخی از مجوزهای صادر شده بازنگری گردد.
او با اشاره به کیفیت و شهرت کشوری انگور حسن آباد از توابع شهرستان بیجار افزود: متأسفانه سخت گیری های نامناسب و برداشت و حفر چاه های غیر مجاز در سایر شهرهای بیجار، کاهش تولید این نوع انگور مرغوب منطقه حسن آباد را تحت تأثیر قرار داده است.
فرماندار گفت: تاکنون بیش از 65درصد گندم های کشت شده توسط کشاورزان شهرستان خریداری و انتظار داریم در روزهای آینده، 35درصد باقی مانده هم توسط کشاورزان به مراکز خرید تضمنی گندم تحویل گردد.

 

 

بازدید [ 302 ]
برچسب ها