اخبار

جلسه فرماندار محترم شهرستان بیجار با اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بیجار جلسه ی ستاد پیشگیری،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان با حضور کلیه ی اعضای ستاد به ریاست آقای ورمقانی،فرماندار شهرستان بیجار در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید. مهندس ورمقانی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ادارات امداد رسان و خدماتی بر آمادگی همه جانبه و همکاری و هماهنگی ادارات جهت حل مشکلات به هنگام وقوع شرایط اضطراری و رصد لحظه ای اخبار هواشناسی شهرستان توسط کلیه ی ادارات عضو ستاد بحران تأکید داشتند. ایشان با بیان اهمیت انتخابات پیش رو در اسفند ماه سال جاری بر بسیج تمامی امکانات و تجهیزات و همچنین شناسایی مناطق حادثه خیز و رفع مشکلات آن اشاره داشتند.
جلسه فرماندار محترم شهرستان بیجار با اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بیجار جلسه ی ستاد پیشگیری،هماهنگی       و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان با حضور کلیه ی اعضای ستاد به ریاست آقای ورمقانی،فرماندار شهرستان بیجار در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

مهندس ورمقانی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ادارات امداد رسان و خدماتی بر آمادگی همه جانبه و همکاری و هماهنگی ادارات جهت حل مشکلات به هنگام وقوع شرایط اضطراری       و رصد لحظه ای اخبار هواشناسی شهرستان توسط کلیه ی ادارات عضو ستاد بحران تأکید داشتند.

ایشان با بیان اهمیت انتخابات پیش رو در اسفند ماه سال جاری بر بسیج تمامی امکانات      و تجهیزات و همچنین شناسایی مناطق حادثه خیز و رفع مشکلات آن اشاره داشتند. 

بازدید [ 198 ]
برچسب ها