اخبار

جلسه فرماندار محترم شهرستان بیجار با اعضای محترم شورای اسلامی شهر بیجار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بیجار؛روز سه شنبه،مورخ 12/9/98 جلسه هم فکری و هم اندیشی فرماندار با اعضای محترم شورای شهر بیجار در دفتر فرماندار برگزار گردید. مهمترین بحث های مطرح شده در جلسه مذکور به شرح ذیل می باشد: 1-ساماندهی دکه های مستقر در شهر 2-درآمدزایی پایدار در شهرداری بیجار 3-ساماندهی دستفروشان در سطح شهر 4-پیگیری مطالبات شهرداری از دستگاه های اجرایی 5-بررسی مشکلات ورودی شهر از سمت:سنندج،تکاب،همدان و زنجان 6-سایر موارد متفرقه...
جلسه فرماندار محترم شهرستان بیجار با اعضای محترم شورای اسلامی شهر بیجار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بیجار؛روز سه شنبه،مورخ 98/9/12 جلسه هم فکری و هم اندیشی فرماندار با اعضای محترم شورای شهر بیجار در دفتر فرماندار برگزار گردید.

مهمترین بحث های مطرح شده در جلسه مذکور به شرح ذیل می باشد:

1-ساماندهی دکه های مستقر در شهر

2-درآمدزایی پایدار در شهرداری بیجار

3-ساماندهی دستفروشان در سطح شهر

4-پیگیری مطالبات شهرداری از دستگاه های اجرایی

5-بررسی مشکلات ورودی شهر از سمت:سنندج،تکاب،همدان و زنجان

6-سایر موارد متفرقه...

بازدید [ 276 ]
برچسب ها