اخبار

جلسه معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری با روسای:جهاددانشگاهی،مرکز فنی و حرفه ای،کارگزار اشتغال و نمایندگان تولید قطعات خودرو در خصوص کارگاه های آموزشی مورد نیاز بخش صنعت در شهرستان بیجار

روز چهارشنبه مورخ 13/9/98 جلسه ای با حضور روسای ادارات: جهاددانشگاهی،مرکز فنی و حرفه ای،کارگزار اشتغال و نمایندگان تولید قطعات خودرو در خصوص کارگاه های آموزشی مورد نیاز بخش صنعت در شهرستان بیجار به ریاست آقای کاظمی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری برگزار گردید. معاون فرماندار اظهار داشتند:با توجه به فعالیت چندین کارگاه تولید قطعات خودرو در شهرستان و همچنین نیاز صنعت خودرو به دستگاه هایC.N.C به زودی کلاس های آموزشی کار با این دستگاه با همکاری سازمان فنی و حرفه ای و جهاد دانشگاهی برگزار می گردد. مزیت دستگاه های C.N.C نسبت به دستگاه های سنتی؛سرعت عمل بالا،دقت بالا،خطر بسیار پایین برای اپراتور،به صرفه بودن از نظر اقتصادی برای تولید و صرفه جویی در زمان و هزینه می باشد.
جلسه معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری با روسای:جهاددانشگاهی،مرکز فنی و حرفه ای،کارگزار اشتغال و نمایندگان تولید قطعات خودرو در خصوص کارگاه های آموزشی مورد نیاز بخش صنعت در شهرستان بیجار

روز چهارشنبه مورخ 98/9/13 جلسه ای با حضور روسای ادارات: جهاددانشگاهی،مرکز فنی و حرفه ای،کارگزار اشتغال و نمایندگان تولید قطعات خودرو در خصوص کارگاه های آموزشی مورد نیاز بخش صنعت در شهرستان بیجار به ریاست آقای کاظمی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری برگزار گردید.

معاون فرماندار اظهار داشتند:با توجه به فعالیت چندین کارگاه تولید قطعات خودرو در شهرستان و همچنین نیاز صنعت خودرو به دستگاه هایC.N.C به زودی کلاس های آموزشی کار با این دستگاه با همکاری سازمان فنی و حرفه ای و جهاد دانشگاهی برگزار می گردد.

مزیت دستگاه های C.N.C نسبت به دستگاه های سنتی؛سرعت عمل بالا،دقت بالا،خطر بسیار پایین برای اپراتور،به صرفه بودن از نظر اقتصادی برای تولید و صرفه جویی در زمان و هزینه می باشد.

بازدید [ 160 ]
برچسب ها