اخبار

جلسه ی انتخاب اعضای هیات رئیسه ی پنجمین دوره ی شورای اسلامی شهرستان بیجاردر فرمانداری برگزار شد

در جلسه ای با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی شهرها و بخش های شهرستان بیجار در فرمانداری این شهر ،حاجیعلی افشاری بعنوان رئیس شورای اسلامی این شهرستان و مهدی فیضی به عنوان نماینده ی شورا در شورای اسلامی استان کردستان معرفی شدند.
جلسه ی انتخاب اعضای هیات رئیسه ی پنجمین دوره ی شورای اسلامی شهرستان بیجاردر فرمانداری برگزار شد

صورتجلسه انتخاب اعضای هیات رئیسه ی پنجمین دوره شورای اسلامی شهرستان بیجار

در اجرای ماده 10 قانون ،تشکیلات ، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و به موجب دعوتنامه شماره 5300/1/6523 مورخ23/7/1396 فرمانداری اولین جلسه شورای اسلامی شهرستان بیجار  به ریاست سنی آقای حاجیعلی افشاری در ساعت 30/10صبح روزسه شنبه مورخ25/7/1396  در محل فرمانداری شهرستان بیجار تشکیل و برای انتخاب اعضای هیات رئیسه شورا اخذ رأی به عمل آمد و مدعوین از بین خود آقای حاجیعلی افشاری را به  عنوان رئیس  و آقای مهدی قائم پناه  را به عنوان نایب رئیس وآقایفیروز نجفیان را به عنوان خزانه دار و آقای رضا کیتویی  به عنوان منشی و آقای  حاجیعلی افشاری  به عنوان سخنگو شورا و آقایان علی اسدی  و علی احسان خزایی  و هادی کریمی و مهدی فیضی  را به عنوان عضو شورای اسلامی شهرستان بیجار با رأی مخفی و اکثریت نسبی انتخاب نمودند.

این صورت جلسه در دو نسخه تنظیم و مقرر گردید یک نسخه آن به منظور صدور کارت عضویت اعضای شورا به فرماندار تحویل گردد.

      * ضمناً آقای مهدی فیضی به عنوان نماینده شورا در شورای اسلامی استان کردستان معرفی گردید.

بازدید [ 2671 ]
برچسب ها