اخبار

جلسه ی شورای ثبت وقایع با حضور معاون فرماندار تشکیل شد

با حضور محبیان معاون فرماندار بیجار جلسه ی شورای ثبت وقایع شهرستان بیجار در اتاق جلسات فرمانداری برگزار شد. این جلسه با محوریت اهمیت صدور کارت ملی هوشمند برای اقشار مختلف مردم شهر و روستا تشکیل شد. محمد حسین محبیان معاون فرماندار بیجار با توجه به اینکه فقط تا پایان سال جاری مهلت تعویض کارت ملی قدیمی به کارت های هوشمند جدید باقی مانده از مردم شهرستان بیجار خواست تا در اسرع وقت نسبت به تعویض کارت ملی خود به دفاتر مربوطه رجوع نمایند، چراکه از ابتدای سال آینده ، این سامانه بسته شده و موجب مشکلاتی بعدی برای همشهریان گرامی می گردد.
جلسه ی شورای ثبت وقایع با حضور معاون فرماندار  تشکیل شد

با حضور محبیان معاون فرماندار بیجار جلسه ی شورای ثبت وقایع شهرستان بیجار در اتاق جلسات فرمانداری برگزار شد.

این جلسه با محوریت اهمیت صدور کارت ملی هوشمند برای اقشار مختلف مردم شهر و روستا تشکیل شد.

محمد حسین محبیان معاون فرماندار بیجار با توجه به اینکه فقط تا پایان سال جاری مهلت تعویض کارت ملی قدیمی به کارت های هوشمند جدید باقی مانده از مردم شهرستان بیجار خواست تا در اسرع وقت نسبت به تعویض کارت ملی خود به دفاتر مربوطه رجوع نمایند، چراکه از ابتدای سال آینده ، این سامانه بسته شده و موجب مشکلاتی بعدی برای همشهریان گرامی می گردد.

 

بازدید [ 892 ]
برچسب ها