اخبار

حضورپرشورمردم در روز 22بهمن بار دیگر انقلاب را بیمه کرد

فرماندار شهرستان بیجارگفت: حضور پرشور و انقلابی مردم درجشن 22بهمن هر سال، پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی را بیمه کرده است و این پشتیبانی در مدت چهاردهه در دنیا بی نظیراست. بیژن زندیه دراجتماع راهپیمایی مردم انقلابی شهربیجاردرمیدان آیت الله فاضل گروسی با تشریح برخی وقایع و اتفاقات 39سال گذشته در کشور و دشمنی های مکرر استبکارافزود: هرسال انقلاب اسلامی در روز 22بهمن بار دیگر پویایی و بالندگی خود را به رخ جهان می کشد. وی به رشد 11برابری علمی کشوردرجهان نسبت به قبل ازانقلاب اشاره و خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی مظهر اقتدار سیاسی، مذهبی و علمی کشورشده است تا جاییکه اکنون بدون توجه به نظر و کسب موافقت جمهوری اسلامی امکان تصمیم سازی و تصمیم گیری وجود ندارد. وبه فضل الهی می رود تا قله های پرافتخاررا یکی بعد از دیگر درجهان را کسب نماید. به گفته زندیه استکبار در مدت چهار دهه گذشته نیز با حربه های مختلف واکنون با بحث تحریم و جنگ نرم در صدد است حرکت رو به رشد و جهانی شدن انقلاب اسلامی را سد کند، ولی تا زمانی که این انقلاب ازاین پشتیبانی مردمی برخوردار است هرگزموفق نخواهد شد. زندیه با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای گرانقدر در طول دوران مبارزات طاغوت و سپس حفظ پیروزی انقلاب، شهدای گرانقدر کردستان و شهرستان بیجاراظهارکرد: تجدید میثاق امروزمردم با آرمانهای انقلاب، امام راحل و پیروی از ولی امرخویش، دشمن را مأیوس و موجب اقتدار و امنیت کشور شده است. حضورمردم شهر بیجار در راهپیمایی 22بهمن سال 96به نسبت سال گذشته بیشتر و فعالیت جمعیت های دانش آموزی و نسل چهارمی با حمل پرچمهای سه رنگ جمهوری اسلامی، اجرای سرودهای انقلابی بصورت دست جمعی وحضور دسته جمعی محلی چشگمیرتر بود.
حضورپرشورمردم در روز 22بهمن بار دیگر انقلاب را بیمه کرد

فرماندار شهرستان بیجارگفت: حضور پرشور و انقلابی مردم درجشن 22بهمن هر سال، پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی را بیمه کرده است و این پشتیبانی در مدت چهاردهه در دنیا بی نظیراست.

بیژن زندیه دراجتماع راهپیمایی مردم انقلابی شهربیجاردرمیدان آیت الله فاضل گروسی با تشریح برخی وقایع و اتفاقات 39سال گذشته در کشور و دشمنی های مکرر استبکارافزود: هرسال انقلاب اسلامی در روز 22بهمن بار دیگر پویایی و بالندگی خود را به رخ جهان می کشد.

وی به رشد 11برابری علمی کشوردرجهان نسبت به قبل ازانقلاب اشاره و خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی مظهر اقتدار سیاسی، مذهبی و علمی کشورشده است تا جاییکه اکنون بدون توجه به نظر و کسب موافقت جمهوری اسلامی امکان تصمیم سازی و تصمیم گیری وجود ندارد. وبه فضل الهی می رود تا قله های پرافتخاررا یکی بعد از دیگر درجهان را کسب نماید.

به گفته زندیه استکبار در مدت چهار دهه گذشته نیز با حربه های مختلف واکنون با بحث تحریم و جنگ نرم در صدد است حرکت رو به رشد و جهانی شدن انقلاب اسلامی را سد کند، ولی تا زمانی که این انقلاب ازاین پشتیبانی مردمی برخوردار است هرگزموفق نخواهد شد.

زندیه با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای گرانقدر در طول دوران مبارزات طاغوت و سپس حفظ پیروزی انقلاب، شهدای گرانقدر کردستان و شهرستان بیجاراظهارکرد: تجدید میثاق امروزمردم با آرمانهای انقلاب، امام راحل و پیروی از ولی امرخویش، دشمن را مأیوس و موجب اقتدار و امنیت کشور شده است.

حضورمردم شهر بیجار در راهپیمایی 22بهمن سال 96به نسبت سال گذشته بیشتر و فعالیت جمعیت های دانش آموزی و نسل چهارمی با حمل پرچمهای سه رنگ جمهوری اسلامی، اجرای سرودهای انقلابی بصورت دست جمعی وحضور دسته جمعی محلی چشگمیرتر بود.

 

بازدید [ 1129 ]
برچسب ها