اخبار

حمایت از سرمایه گذاران سرلوحه کار قرار گیرد

بیژن زندیه در جلسه کمیته اشتغال وسرمایه گذاری شهرستان بیجار با حضور برهان صلواتی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کردستان ، بخشداران و نمایندگان دستگاه های اجرایی شهرستان مدیران بانکها، خواستار انعطاف در قانون و حمایت همه جانبه و همکاری بیش از بیش با سرمایه گذاران شد. وی اشتغال را یکی از مسائل مهم این شهرستان دانست واظهار داشت: اشتعالزایی با استخدام دولتی حل نخواهد شد بلکه تاسیس کارگاه های کوچک زود بازده می تواند راه حل خوبی برای رفع این مشکل باشد. فرماندار شهرستان بیجار گفت : تا کنون ۴۲۱ طرح با اعتباری بالغ بر۳۱میلیارد و۸۲۶میلیون تومان با اشتغالزایی۷۳۶نفر ارائه شده است که سهم بخش کشاورزی ۲۸۱طرح با اعتباری بالغ بر ۲۶ میلیارد و۱۴ طرح با اعتبار ۸۴۵ میلیارد در بخش خدمات ارائه شده است. زندیه گفت: از ۴۲۱ طرح ۳۲۵ طرح به بانکهای عامل جهت دریافت تسهیلات معرفی شده اند واکیپی با هدف نظارت بر پرداخت تسهیلات به متقاضیان تشکیل شده است که از روند این اقدامات گزارش کاملی برای استاندار کردستان ارسال خواهد شد. صلواتی مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه از 6 هزار و 500 میلیارد ریال طرح اشتغالزایی که در بانک های عامل در انتظار دریافت تسهیلات می باشند خبرداد و بیان کرد تنها 10 میلیارد ریال از این طرح ها توسط بانک ها پرداخت شده است. وی افزود: سهم استان کردستان از تسهیلات اشتغالزایی 360 میلیارد ریال می باشد که تاکنون بیش از 160 میلیارد ریال جذب شده است که سهم شهرستان بیجار، 17 میلیارد ریال می باشد. او اظهار کرد: از سهم 17 میلیارد ریالی شهرستان بیجار، فقط 70 میلیون ریال به متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغالزایی پرداخت شده است. در پایان جلسه با معرفی پرویز نظری به عنوان رییس جدید اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیجار، از مدیرتی قبلی این اداره، اقای طاهر مهدی زاده تقدیر به عمل آمد.
حمایت از سرمایه گذاران سرلوحه کار قرار گیرد

بیژن زندیه در جلسه کمیته اشتغال وسرمایه گذاری شهرستان بیجار با حضور برهان صلواتی مدیرکل تعاون  کار و رفاه اجتماعی استان کردستان ، بخشداران و نمایندگان دستگاه های اجرایی شهرستان مدیران بانکها، خواستار انعطاف در قانون و حمایت همه جانبه و همکاری بیش از بیش با سرمایه گذاران شد.

وی اشتغال را یکی از مسائل مهم این شهرستان دانست واظهار داشت: اشتعالزایی با استخدام دولتی حل نخواهد شد بلکه تاسیس کارگاه های کوچک زود بازده می تواند راه حل خوبی  برای رفع این مشکل باشد.

فرماندار شهرستان بیجار گفت : تا کنون ۴۲۱ طرح با اعتباری بالغ بر۳۱میلیارد و۸۲۶میلیون تومان با اشتغالزایی۷۳۶نفر ارائه شده است که سهم بخش کشاورزی ۲۸۱طرح با اعتباری بالغ بر ۲۶ میلیارد و۱۴ طرح با اعتبار ۸۴۵ میلیارد در بخش خدمات ارائه شده است.

زندیه گفت: از ۴۲۱ طرح ۳۲۵ طرح به بانکهای عامل جهت دریافت تسهیلات معرفی شده اند واکیپی با هدف نظارت بر پرداخت تسهیلات  به متقاضیان تشکیل شده است که از روند این اقدامات گزارش کاملی برای استاندار کردستان ارسال خواهد شد.

 صلواتی مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه از 6 هزار و 500 میلیارد ریال طرح اشتغالزایی که در بانک های عامل در انتظار دریافت تسهیلات می باشند خبرداد و بیان کرد تنها 10 میلیارد ریال از این طرح ها توسط بانک ها پرداخت شده است.

وی افزود: سهم استان کردستان از تسهیلات اشتغالزایی 360 میلیارد ریال می باشد که تاکنون بیش از 160 میلیارد ریال جذب شده است که سهم شهرستان بیجار، 17 میلیارد ریال می باشد.

او اظهار کرد: از سهم 17 میلیارد ریالی شهرستان بیجار، فقط 70 میلیون ریال به متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغالزایی پرداخت شده است.

در پایان جلسه با معرفی پرویز نظری به عنوان رییس جدید اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیجار، از مدیرتی قبلی این اداره، اقای طاهر مهدی زاده تقدیر به عمل آمد.

 

 

 

 

بازدید [ 880 ]
برچسب ها