اخبار

دیدار فرماندار و نماینده ی مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی از ریاست و پرسنل اداره آموزش و پرورش شهرستان بیجار

زندیه فرماندار شهرستان بیجار، کریمی نماینده مردم شریف شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی، ضمن بررسی مسائل و مشکلات حوزه عملکردی، از مدیریت محترم ، معاونین و پرسنل اداره آموزش و پرورش شهرستان تقدیر و تشکر بعمل آورند.(اخبار تصویری)
دیدار فرماندار و نماینده ی مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی از ریاست و پرسنل اداره آموزش و پرورش شهرستان بیجار

زندیه فرماندار شهرستان بیجار، کریمی نماینده مردم شریف شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی، ضمن بررسی مسائل و مشکلات حوزه عملکردی، از مدیریت محترم ، معاونین و پرسنل اداره آموزش و پرورش شهرستان تقدیر و تشکر بعمل آورند.(اخبار تصویری)

 

بازدید [ 512 ]
برچسب ها