اخبار

دیدار مهندس ورمقانی فرماندار شهرستان بیجار با فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج، سپاه بیجار به مناسبت روز پاسدار

دیدار مهندس ورمقانی فرماندار شهرستان بیجار، حاج آقا مرادی امام جمعه، اعضای شورای تامیین، اعضای شورای اداری با فرماندهی و نیروهای خدوم ناحیه مقاومت بسیج، سپاه بیجار به مناسبت روز پاسدار و محکومیت سخنان رئیس جمهور منفور آمریکا در تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.(گزارش تصویری)
دیدار مهندس ورمقانی فرماندار شهرستان بیجار با فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج، سپاه بیجار به مناسبت روز پاسدار

دیدار مهندس ورمقانی فرماندار شهرستان بیجار، حاج آقا مرادی امام جمعه، اعضای شورای تامیین، اعضای شورای اداری با فرماندهی و نیروهای خدوم ناحیه مقاومت بسیج، سپاه بیجار به مناسبت روز پاسدار و محکومیت سخنان رئیس جمهور منفور آمریکا در تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.(گزارش تصویری)

 

بازدید [ 457 ]
برچسب ها