اخبار

راه توسعه شهرستان توجه به بخش کشاورزی و صنعتی است

فرماندار بیجار گفت: بیجار قطب کشاورزی استان کردستان است و در کنار توسعه اقتصادی واحداث کارخانجات نباید از توسعه بخش کشاورزی عافل شد علی اکبر ورمقانی در جلسه شواری اداری که در محل سالن اجتماعات دانشگاه فنی مهندسی برگزار شد ضمن تبریک هفته بسیج وهفته وحدت؛ ‌هفته بسیج را یادگار ارزشمند حضرت امام خمینی(ره) خواند وگفت: این هفته یاد گار امام راحل بوده و به ۸۰ میلیون ایرانی تعلق دارد و زیرا که آحاد مردم ایران بسیجی هستن. وی تفکر بسیج را جاری وساری در وجود تمام ایرانیان خواند وگفت: تفکر بسیجی وارامانهای بسیجی در وجود ۸۰ میلیون ایرانی متبلور شده است و با چنینی تفکری می توان از گردنه های صعب العبور و مشکلات جاری گذشت. فرماندار بیجار با بیان اینکه وحدت لازمه عبور از سختی ها است گفت: حفط وحدت کلمه لازم عبور تنگناهایی است که با ان روبرو هستیم و اگر کسی بخواهد این وحدت را خدشه دار کند بی شک مزدور و دشمن است. وی اظهار داشت: خام فروشی یکی از معضلاتی بود که با ان دست وپنجه نرم کردیم اما طی سالهای اخیر با احداث کارخانه کنسانتره گندله سازی صبانور و کیمیا معدن تا حدودی توانستیم این مشکل را کنترل کنیم. فرماندار بیجار:جانمایی، کارخانه آهن اسفنجی ۸۰۰ هزارتنی در محل زاغه فولاد قطعی شد . ورمقانی ادامه داد: کارخانه پتروشیمی در شهرستان بیجار احداث خواهد شد و با به ثمر رسیدن مجموعه کارخانجات تحول اقتصادی وتوسعه در شهرستان رخ خواهد داد. وی با بیان اینکه شهرستان بیجا قطب کشاورزی می باشد گفت: در کنار توسعه اقتصادی واحداث کارخانجات نباید از توسعه بخش کشاورزی غافل شد.
راه توسعه شهرستان توجه به بخش کشاورزی و صنعتی است

فرماندار بیجار گفت: بیجار قطب کشاورزی استان کردستان است و در کنار توسعه اقتصادی واحداث کارخانجات نباید از توسعه بخش کشاورزی عافل شد

علی اکبر ورمقانی در جلسه شواری اداری که در محل سالن اجتماعات دانشگاه فنی مهندسی برگزار شد ضمن تبریک هفته بسیج وهفته وحدت؛ ‌هفته بسیج را یادگار ارزشمند حضرت امام خمینی(ره) خواند وگفت: این هفته یاد گار امام راحل بوده و به ۸۰ میلیون ایرانی تعلق دارد و زیرا که آحاد مردم ایران بسیجی هستن.

وی تفکر بسیج را جاری وساری در وجود تمام ایرانیان خواند وگفت: تفکر بسیجی وارامانهای بسیجی در وجود ۸۰ میلیون ایرانی متبلور شده است و با چنینی تفکری می توان از گردنه های صعب العبور و مشکلات جاری  گذشت.

فرماندار بیجار با بیان اینکه وحدت لازمه عبور از سختی ها است گفت: حفط وحدت کلمه لازم عبور تنگناهایی است که با ان روبرو هستیم و اگر کسی بخواهد این وحدت را خدشه دار کند بی شک مزدور و دشمن است.

وی اظهار داشت: خام فروشی یکی از معضلاتی بود که با ان دست وپنجه نرم کردیم اما طی سالهای اخیر با احداث کارخانه کنسانتره  گندله سازی صبانور و کیمیا معدن تا حدودی توانستیم این مشکل را کنترل کنیم.

فرماندار بیجار:جانمایی، کارخانه آهن اسفنجی ۸۰۰ هزارتنی در محل زاغه فولاد قطعی شد .

ورمقانی ادامه داد: کارخانه پتروشیمی  در شهرستان بیجار احداث خواهد شد و با به ثمر رسیدن مجموعه کارخانجات تحول اقتصادی وتوسعه در شهرستان رخ خواهد داد.

وی با بیان اینکه شهرستان بیجا قطب کشاورزی می باشد گفت: در کنار توسعه اقتصادی واحداث کارخانجات نباید از توسعه بخش کشاورزی غافل شد.

بازدید [ 507 ]
برچسب ها