اخبار

ستاد گرامیداشت دهه فجر تشکیل جلسه داد

محمد حسین محبیان معاون فرماندار شهرستان بیجار در جلسه هماهنگی برنامه های دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی خواستار مردمی برگزار شدن این مراسمات شد. معاون فرمانداردر این جلسه شهادت دریانوردان عزیزکشورمان در کشتی سانچی در سواحل شرقی چین را به ملت شهید پرور ایران تسلیت گفت وضمن اشاره به فرارسیدن ایام الله دهه فجر خواستار هماهنگی پیش از پیش دستگاه های مرتبط شد وعنوان کرد: اعضای کمیته ونهادها وسازمانهای مرتبط باید هماهنگی وبرنامه ریزی لازم را بهره گیری از امکانات وتوانمندی های دستگاه های خود باهدف تقویت مراسم ایام الله دهه فجر سرلوحه کار خود قرار دهند. محبیان با تاکید بر بسترسازی مناسب برای افزایش مشارکت مردمی در اجرای برنامه ها گفت: پوشش کامل وفراگیر بودن برنامه های دهه فجر برای تمام اقشار وگروه های مختلف جامعه ومردم مداری در اجرایی برنامه با پشتیبانی ادارات دولتی سرلوحه کار قرار داده شود. معاون فرماندار با اشاره به فضاسازی محیط داخلی وپیرامونی ادارات در این ایام اظهار داشت: تزئینات و فضاسازی امکان عمومی و ادارات، متناسب با ایام جشن و سرور پیروزی انقلاب با نمایان شدن نمادهای انقلابی همراه گردد. وی در پایان ضمن تاکید بر هرچه با کیفیت تر برگزار شدن این مراسم افزود: ادارات با وکمیته های مرتبط با برنامه ایام الله دهه فجر هماهنگی لازم با ادارات کل را داشته وبا روابط عمومی فرماندار همکاری نمایند.
ستاد گرامیداشت دهه فجر تشکیل جلسه داد

  محمد حسین محبیان معاون فرماندار شهرستان بیجار در جلسه هماهنگی برنامه های دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی  خواستار مردمی برگزار شدن  این مراسمات شد.

معاون فرمانداردر این جلسه شهادت دریانوردان عزیزکشورمان در کشتی سانچی در سواحل شرقی چین را به ملت شهید پرور ایران تسلیت گفت وضمن اشاره به فرارسیدن ایام الله دهه فجر خواستار هماهنگی پیش از پیش دستگاه های مرتبط شد وعنوان کرد: اعضای کمیته ونهادها وسازمانهای مرتبط باید هماهنگی وبرنامه ریزی لازم را بهره گیری از امکانات وتوانمندی های دستگاه های خود باهدف تقویت مراسم ایام الله دهه فجر سرلوحه کار خود قرار دهند.

محبیان با تاکید بر بسترسازی مناسب برای افزایش مشارکت مردمی در اجرای برنامه ها گفت: پوشش کامل وفراگیر بودن برنامه های دهه فجر برای تمام اقشار وگروه های مختلف جامعه  ومردم مداری در اجرایی برنامه با پشتیبانی ادارات دولتی سرلوحه کار قرار داده شود.

معاون فرماندار با اشاره به فضاسازی محیط داخلی وپیرامونی ادارات در این ایام اظهار داشت: تزئینات و فضاسازی امکان عمومی و ادارات، متناسب با ایام جشن و سرور پیروزی انقلاب با نمایان شدن نمادهای انقلابی همراه گردد.

وی در پایان ضمن تاکید بر هرچه با کیفیت تر برگزار شدن این مراسم افزود: ادارات با وکمیته های مرتبط با برنامه ایام الله دهه فجر هماهنگی لازم با ادارات کل را داشته وبا روابط عمومی فرماندار همکاری نمایند.

بازدید [ 980 ]
برچسب ها