اخبار

سفر معاون سازمان برنامه و بودجه ی کشور به شهرستان بیجار

دکتر نمکی معاون علمی ، بهداشتی ، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه ی کشور با همراهی نصرالهی زاده رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان ، ورمقانی فرماندار شهرستان بیجار و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی از وضعیت سایت تکثیر حیات وحش صلوات آباد و چند طرح دیگر بیجار بازدید کردند . دکتر نمکی معاون علمی ، بهداشتی ، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه ی کشور در جریان سفر به شهرستان بیجار و بازدید از سایت تکثیر حیات وحش منطقه ی صلوات آباد این شهرستان با اشاره به اهمیت محیط زیست و لزوم توجه به گونه های نادر حیات وحش گفت : این سایت با اعتبار 5 میلیارد تومان در راستای جذب گردشگر و فراهم کردن زمینه برای مطالعه و تحقیق در خصوص قوچ و میش ارمنی به یک مرکز مطالعاتی و توریستی تبدیل خواهد شد . وی افزود در بازدیدهایی که از سطح شهرستان بیجار صورت گرفته و در رایزنی هایی که با مسئولین استانی و شهرستانی انجام شد مقرر گردید اعتبارات مناسبی برای بیمارستان 120 تختخوابی شهر بیجار ، تجهیز و مرمت مدارس نقاط مختلف شهرستان ، احداث فاز دوم دانشکده ی علوم پایه ، تخصیص بودجه برای اشتغال مددجویان بهزیستی و توسعه ی فیزیکی دانشگاه پیام نور بیجار اختصاص یابد . در این جریان این بازدید ، ورمقانی فرماندار شهرستان بیجار نیز به بیان مشکلات و کمبودهای این شهرستان در بخشهای مختلف پرداخت و خواستار توجه ویژه ی مسئولین استانی و کشوری به شهرستان بیجار در راستای رفع محرومیت شد .
سفر معاون سازمان برنامه و بودجه ی کشور به شهرستان بیجار

دکتر نمکی معاون علمی ، بهداشتی ، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه ی کشور با همراهی نصرالهی زاده رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان ، ورمقانی فرماندار شهرستان بیجار و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی  از وضعیت سایت تکثیر حیات وحش صلوات آباد و چند طرح دیگر بیجار بازدید کردند .

دکتر نمکی معاون علمی ، بهداشتی ، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه ی کشور در جریان سفر به شهرستان بیجار و بازدید از سایت تکثیر حیات وحش منطقه ی صلوات آباد این شهرستان با اشاره به اهمیت محیط زیست و لزوم توجه به گونه های نادر حیات وحش گفت : این سایت با اعتبار 5 میلیارد تومان در راستای جذب گردشگر و فراهم کردن زمینه برای مطالعه و تحقیق در خصوص قوچ و میش ارمنی به یک مرکز مطالعاتی و توریستی تبدیل خواهد شد .

وی افزود در بازدیدهایی که از سطح شهرستان بیجار صورت گرفته و در رایزنی هایی که با مسئولین استانی و شهرستانی انجام شد مقرر گردید اعتبارات مناسبی برای بیمارستان 120 تختخوابی شهر بیجار ، تجهیز و مرمت مدارس نقاط مختلف شهرستان ، احداث فاز دوم دانشکده ی علوم پایه ، تخصیص بودجه برای اشتغال مددجویان بهزیستی و توسعه ی فیزیکی دانشگاه پیام نور بیجار اختصاص یابد .

در این جریان این بازدید ، ورمقانی فرماندار شهرستان بیجار نیز به بیان مشکلات و کمبودهای این شهرستان در بخشهای مختلف پرداخت و خواستار توجه ویژه ی مسئولین استانی و کشوری به شهرستان بیجار در راستای رفع محرومیت شد .

بازدید [ 1071 ]
برچسب ها