اخبار

شهرستان های بیجار و سروآباد در استان کردستان دارای رشد منفی جمعیت هستند

نصرالهی زاده رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان در بازدید از پروژه های راهسازی و پروژه های قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه در محدوده شهرستان بیجار گفت : متاسفانه بیجار و سروآباد از رشد منفی جمعیت برخوردار هستند . وی با اشاره به اینکه روستاهای این دو شهرستان بعلت محرومیت ها در شرف خالی از سکنه شدن هستند گفت : خوشبختانه قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه بیت المقدس کردستان در اجرای طرح شهید شوشتری با هدف قرار دادن این روستاها به کمک دولت آمده است و در حال تکمیل زیرساخت ها از جمله تکمیل راه های روستایی می باشد . نصرالهی زاده عنوان کرد : قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه در راستای جلوگیری از مهاجرت روستائیان و بازگشت مهاجرین به روستاها اقدامات مناسبی در حوزه تکمیل زیرساخت ها بویژه راهسازی انجام داده است و قطعا دولت نیز در پروژه های تعریف شده این قرارگاه مشارکت خواهد داشت . رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان افزود امیدواریم با تکمیل پروژه های راهسازی منطقه ، شاخص بهره مندی بیجار از راه های روستایی به شاخص میانگین کشوری برسد .
شهرستان های بیجار و سروآباد در استان کردستان دارای رشد منفی جمعیت هستند

نصرالهی زاده رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان در بازدید از پروژه های راهسازی و پروژه های قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه در محدوده شهرستان بیجار گفت : متاسفانه بیجار و سروآباد از رشد منفی جمعیت برخوردار هستند .

وی با اشاره به اینکه روستاهای این دو شهرستان بعلت محرومیت ها در شرف خالی از سکنه شدن هستند گفت : خوشبختانه قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه بیت المقدس کردستان در اجرای طرح شهید شوشتری با هدف قرار دادن این روستاها به کمک دولت آمده است و در حال تکمیل زیرساخت ها از جمله تکمیل راه های روستایی می باشد .

نصرالهی زاده عنوان کرد : قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه در راستای جلوگیری از مهاجرت روستائیان و بازگشت مهاجرین به روستاها اقدامات مناسبی در حوزه تکمیل زیرساخت ها بویژه راهسازی انجام داده است و قطعا دولت نیز در پروژه های تعریف شده این قرارگاه مشارکت خواهد داشت .

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان افزود امیدواریم با تکمیل پروژه های راهسازی منطقه ، شاخص بهره مندی بیجار از راه های روستایی به شاخص میانگین کشوری برسد .

 

بازدید [ 2274 ]
برچسب ها