اخبار

شورای برنامه ریزی شهرستان بیجار با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان تشکیل جلسه داد.

نصرالهی زاده در جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان بیجار که در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان بیجار برگزار شد با اشاره به اینکه یک بانک اطلاعاتی از پروژه های دولتی در استان تهیه شده است اظهار کرد: ۲ هزار پروژه در استان وجود دارد که در سال ۹۶ تعداد ۱۳۰ پروژه در شهرستان بیجار از منابع دولتی استفاده کرده اند و عدم تمرکز بر روی یک پروژه باعث شده است تعداد زیادی پروژه تکمیل نشده وجود داشته باشد وی افزود: چند پروژه ملی تا پایان سال در بیجار به بهره برداری می رسد، و تصفیه خانه شهر های بیجار و یاسوکند در دهه فجر افتتاح می شود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۹۸ آب رسانی به شهر های شرقی استان بیجار و حسن آباد از سد سیاه زاخ تامین می شود ، گفت: بحث منابع آب در استان کردستان تا افق سال ۱۴۲۵ آب شرب شهرهای استان اطمینان بخش تامین شده است و به علاوه آب شرب بیجار برای تامین آب پتروشیمی این شهرستان ۸ میلیون متر مکعب نیاز است و از همین پروژه تامین می شود که ۱۸۰ میلیارد تومان هزینه آب رسانی به این دو شهر است وی با اعلام اینکه مسئله مهم استان کردستان و شهرستان ایجاد اشتغال و تولید ثروت است ، تصریح کرد: این بحث در کارخانه ها و صنایع بزرگ تامین نمی شود و امروزه در دنیا بسیاری از مردم در مشاغل کوچک خانگی مشغول به کار هستند و با ایده می توان ثروت تبدیل کرد وی با تأکید بر اینکه به هیچ عنوان نباید پروژه بدون مطالعات اجرا شود ، خاطرنشان کرد: تمامی پروژه های دامنه نسار تا پایان طرح جامع اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری متوقف شود. بهرام نصرالهی زاده در بازدید از جهاد دانشگاهی شهرستان بیجار و مرکز نوآوری و شکوفایی این مرکز ، با اشاره به اینکه امروزه از نظر توسعه با کشور های توسعه یافته فاصله داریم اظهار کرد: موفق ترین کشورها امروزه در حوزه فناوری، ایده پردازی و تجاری سازی ایده اتلاش می کنند وی افزود: تلاش می کنیم تا مرکز نوآوری و شکوفایی بیجار به مرکز رشد تبدیل شود چرا که این مهم زمینه جذب امکانات بیشتری را فراهم می کند فرماندار شهرستان بیجار هم در این جلسه گفت: طی ۶ ماه آینده با بهره برداری از ۲ استخر، ۱۷ شهریور و فرهنگیان شهر بیجار صاحب ۳ استخر می شود علی اکبر ورمقانی با اشاره به اینکه اولین دغدغه ما در شهرستان بیجار بحث تامین آب است اظهار کرد: راه حل اساسی این مشکل تامین آب پایدار است، آب شهر های بیجار و حسن آباد از سد سیاه زاخ تامین می شود و باید برای تامین آب روستاها فکری شود. وی افزود: در فاز اول ۱۰۰۰ هکتار از زمین های دشت خورخوره از سد تلوار تامین می شود که تاثیر زیادی در افزایش تولید دارد و در زمینه مجتمع گلخانه ای، روستای قبا سرخ می تواند ۱۳۰ نفر اشتغال زایی مستقیم و ۱۸۰ نفر اشتغال زایی غیر مستقیم داشته باشد فرماندار شهرستان بیجار با بیان اینکه ۴۰ تا ۵۰ درصد مدارس بیجار تخریبی هستند ، گفت: حوزه آموزش و پرورش شهرستان بیجار نیاز به اعتبار جهشی دارد و هرچه در آموزش و پرورش سرمایه گذاری شود به بیراهه نمی رود.
شورای برنامه ریزی شهرستان بیجار با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان تشکیل جلسه داد.

نصرالهی زاده در جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان بیجار که در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان بیجار برگزار شد با اشاره به اینکه یک بانک اطلاعاتی از پروژه های دولتی در استان تهیه شده است اظهار کرد: ۲ هزار پروژه در استان وجود دارد که در سال ۹۶ تعداد ۱۳۰ پروژه در شهرستان بیجار از منابع دولتی استفاده کرده اند و عدم تمرکز بر روی یک پروژه باعث شده است تعداد زیادی پروژه تکمیل نشده وجود داشته باشد

وی افزود: چند پروژه ملی تا پایان سال در بیجار به بهره برداری می رسد، و تصفیه خانه شهر های بیجار و یاسوکند در دهه فجر افتتاح می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۹۸ آب رسانی به شهر های شرقی استان بیجار و حسن آباد از سد سیاه زاخ تامین می شود ، گفت: بحث منابع آب در استان کردستان تا افق سال ۱۴۲۵ آب شرب شهرهای استان اطمینان بخش تامین شده است و به علاوه آب شرب بیجار برای تامین آب پتروشیمی این شهرستان ۸ میلیون متر مکعب نیاز است و از همین پروژه تامین می شود که ۱۸۰ میلیارد تومان هزینه آب رسانی به این دو شهر است

وی با اعلام اینکه مسئله مهم استان کردستان و شهرستان ایجاد اشتغال و تولید ثروت است ، تصریح کرد: این بحث در کارخانه ها و صنایع بزرگ تامین نمی شود و امروزه در دنیا بسیاری از مردم در مشاغل کوچک خانگی مشغول به کار هستند و با ایده می توان ثروت تبدیل کرد

وی با تأکید بر اینکه به هیچ عنوان نباید پروژه بدون مطالعات اجرا شود ، خاطرنشان کرد: تمامی پروژه های دامنه نسار تا پایان طرح جامع اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری متوقف شود.

بهرام نصرالهی زاده در بازدید از جهاد دانشگاهی شهرستان بیجار و مرکز نوآوری و شکوفایی این مرکز ، با اشاره به اینکه امروزه از نظر توسعه با کشور های توسعه یافته فاصله داریم اظهار کرد: موفق ترین کشورها امروزه در حوزه فناوری، ایده پردازی و تجاری سازی ایده اتلاش می کنند

وی افزود: تلاش می کنیم تا مرکز نوآوری و شکوفایی بیجار به مرکز رشد تبدیل شود چرا که این مهم زمینه جذب امکانات بیشتری را فراهم می کند

فرماندار شهرستان بیجار هم در این جلسه گفت: طی ۶ ماه آینده با بهره برداری از ۲ استخر، ۱۷ شهریور و فرهنگیان شهر بیجار صاحب ۳ استخر می شود

علی اکبر ورمقانی با اشاره به اینکه اولین دغدغه ما در شهرستان بیجار بحث تامین آب است اظهار کرد: راه حل اساسی این مشکل تامین آب پایدار است، آب شهر های بیجار و حسن آباد از سد سیاه زاخ تامین می شود و باید برای تامین آب روستاها فکری شود.

وی افزود: در فاز اول ۱۰۰۰ هکتار از زمین های دشت خورخوره از سد تلوار تامین می شود که تاثیر زیادی در افزایش تولید دارد و در زمینه مجتمع گلخانه ای، روستای قبا سرخ می تواند ۱۳۰ نفر اشتغال زایی مستقیم و ۱۸۰ نفر اشتغال زایی غیر مستقیم داشته باشد

فرماندار شهرستان بیجار با بیان اینکه ۴۰ تا ۵۰ درصد مدارس بیجار تخریبی هستند ، گفت: حوزه آموزش و پرورش شهرستان بیجار نیاز به اعتبار جهشی دارد و هرچه در آموزش و پرورش سرمایه گذاری شود به بیراهه نمی رود.

بازدید [ 458 ]
برچسب ها