اخبار

شورای ترافیک شهرستان بیجار تشکیل جلسه داد

محمد حسین محبیان معاون فرماندار بیجار در جلسه شورای ترافیک شهرستان بیجار، ظهر امروز گفت: بیشترین مشکلات ترافیکی شهر بیجار، مربوط به شهرداری بیجار است، شهرداری باید از ظرفیت های موجود بهترین استفاده را نماید.
شورای ترافیک شهرستان بیجار تشکیل جلسه داد

معاون فرماندار بیجار در جلسه شورای ترافیک شهرستان بیجار، ظهر امروز گفت: بیشترین مشکلات ترافیکی شهر بیجار، مربوط به شهرداری بیجار است، شهرداری باید از ظرفیت های موجود بهترین استفاده را نماید.
وی افزود: شهرداریی موفق خواهد بود، که از امکانات و زیر ساخت های موجود، خلاقانه و مبتکرانه استفاده نماید و به نحویی مهمترین مشکل فعلی که همان منابع مالی است را تأمین نماید.
محبیان گفت: شهرداری بیجار با تغییر مدیریت های متعدد، هیچگاه نمی تواند مشکلات موجود را به درستی و کامل به انجام رساند.
وی افزود: توقف خودورهای سنگین باربری در حاشیه شهر و عبور مرور این خودروها در شهر، مشکلات جدی را برای همشهریان ایجاد نموده است، پلیس راهور ناجا طبق قانون از توقف این خودروها باید جلوگیری نماید.

بازدید [ 177 ]
برچسب ها