اخبار

شورای حفاظت از منابع آبی شهرستان تشکیل جلسه داد

با حضور محبیان معاون فرماندار شهرستان بیجار جلسه ی شورای حفاظت از منابع آبی این شهرستان با موضوع استفاده ی صحیح از منابع آبی موجود برگزار شد. (گزارش تصویری)
شورای حفاظت از منابع آبی شهرستان تشکیل جلسه داد

با حضور محبیان معاون فرماندار شهرستان بیجار جلسه ی شورای حفاظت از منابع آبی این شهرستان با موضوع استفاده ی صحیح از منابع آبی موجود برگزار شد. (گزارش تصویری)

 

بازدید [ 167 ]
برچسب ها