اخبار

علی اصغر جنانی رییس شورای اسلامی شهر بابارشانی شد

درجلسه انتخاب هیات رئیسه شورای اسلامی شهر بابارشانی ، علی اصغر جنانی بعنوان رئیس شورای این شهر انتخاب گردید.
علی اصغر جنانی  رییس شورای اسلامی شهر بابارشانی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بیجار در اجرای ماده 16 قانون انتخابات و ماده 9 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و بموجب دعوتنامه شماره 652313780 مورخه 29/5/1396 فرمانداری اولین جلسه شورای اسلامی شهر بابارشانی به ریاست آقای اسمعیل زمان وند در محل فرمانداری بیجار تشکیل و برای انتخاب هیات رئیسه شورا اخذ رای به عمل آمد و مدعوین از بین خود آقای علی اصغر جنانی را به عنوان رئیس و سخنگو ، آقای علی رضا شاهمرادزاده را بعنوان نایب رئیس و خزانه دارو آقای علیرضا جبرئیلی را  بعنوان منشی شورای اسلامی شهر بابارشانی با رای مخفی و اکثریت نسبی انتخاب نمودند.

 

 

بازدید [ 390 ]
برچسب ها