اخبار

علی راستگو رییس شورای اسلامی شهر توپ آغاج شد

درجلسه انتخاب هیات رئیسه شورای اسلامی شهر توپ آغاج ، علی راستگو بعنوان رئیس شورای این شهر انتخاب گردید.
علی راستگو رییس شورای اسلامی شهر توپ آغاج شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بیجار در اجرای ماده 16 قانون انتخابات و ماده 9 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و بموجب دعوتنامه شماره 652313778 مورخه 29/5/1396 فرمانداری اولین جلسه شورای اسلامی شهر توپ آغاج به ریاست آقای علیرضا شهبازی در محل فرمانداری بیجار تشکیل و برای انتخاب هیات رئیسه شورا اخذ رای به عمل آمد و مدعوین از بین خود آقای علی راستگو را به عنوان رئیس ، آقای علیرضا شهبازی را بعنوان نایب رئیس ، آقای اباذر کاظمی  بعنوان خزانه دار و منشی وآقای مصطفی صفرلو را به عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهر توپ آغاج  با رای مخفی و اکثریت نسبی انتخاب نمودند.

 

 

بازدید [ 685 ]
برچسب ها