اخبار

فرماندار بیجار : بیان مشکلات بدون ارائه ی راهکار از سوی مدیران پذیرفته نیست

علی اکبر ورمقانی فرماندار شهرستان بیجاردر جریان بازدید از جهاد کشاورزی این شهرستان ضمن بررسی مشکلات بخش کشاورزی ، راهکارهای پیشنهادی را نیز مورد تحلیل قرار داد. فرماندار بیجار در جریان بازدید از جهاد کشاورزی این شهرستان در راستای بررسی و اولویت بندی مشکلات بخش کشاورزی عنوان داشت : یکی از مهمترین رویکردهای فرمانداری ، شناسایی مشکلات حوزه های مختلف با ارائه ی راهکار از سوی مدیران و کارشناسان در راستای تدوین برنامه ی جامع برای حل این مشکلات است. ورمقانی خاطرنشان کرد در روزهای آتی نیز از سایر ادارات شهرستان بازدید و مشکلات و راهکارهای مدیران و کارشناسان مورد بررسی قرار خواهد گرفت . وی تصریح کرد : بیان مشکل بدون ارائه ی راهکار از سوی مدیران پذیرفته نیست . در این دیدار فرماندار اظهار کرد: مشکلات بخش کشاورزی شهرستان را با جدیت از طریق مراجع ذیربط استان پیگیری خواهد کرد. عباسی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیجار هم در این دیدارعدم اختصاص سهم مناسب حق آبه ی کشاورزی شهرستان از سدهای تالوار و سیازاغ ، عدم همکاری امورآب شهرستان برای افزایش تخصیص کشاورزان منطقه از آب های موجود و تخریب بی رویه ی مراتع را سه مشکل اولویت دار بخش کشاورزی منطقه عنوان کرد و راهکارها و پیشنهاداتی نیز برای حل این مشکلات ارائه داد. گفتنی است علی اکبر ورمقانی فرماندار شهرستان بیجار در جلسه ی معارفه ی خود عنوان داشت یکی از مهمترین برنامه های کاری وی ، اولویت بندی مشکلات شهرستان ، دریافت راهکارها و حل این مشکلات در کمترین زمان ممکن بود .
فرماندار بیجار : بیان مشکلات بدون ارائه ی راهکار از سوی مدیران پذیرفته نیست

علی اکبر ورمقانی فرماندار شهرستان بیجاردر جریان بازدید از جهاد کشاورزی این شهرستان ضمن بررسی مشکلات بخش کشاورزی ، راهکارهای پیشنهادی را نیز مورد تحلیل قرار داد.

فرماندار بیجار در جریان بازدید از جهاد کشاورزی این شهرستان در راستای بررسی و اولویت بندی مشکلات بخش کشاورزی عنوان داشت : یکی از مهمترین رویکردهای فرمانداری ، شناسایی مشکلات حوزه های مختلف با ارائه ی راهکار از سوی مدیران و کارشناسان در راستای تدوین برنامه ی جامع برای حل این مشکلات است.

ورمقانی خاطرنشان کرد در روزهای آتی نیز از سایر ادارات شهرستان بازدید و مشکلات و راهکارهای مدیران و کارشناسان مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

وی تصریح کرد : بیان مشکل بدون ارائه ی راهکار از سوی مدیران پذیرفته نیست .

در این دیدار فرماندار اظهار کرد: مشکلات بخش کشاورزی شهرستان را با جدیت از طریق مراجع ذیربط استان  پیگیری خواهد کرد.

عباسی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیجار هم در این دیدارعدم اختصاص سهم مناسب حق آبه ی کشاورزی شهرستان از سدهای تالوار و سیازاغ ، عدم همکاری امورآب شهرستان برای افزایش تخصیص کشاورزان منطقه از آب های موجود و تخریب بی رویه ی مراتع را سه مشکل اولویت دار بخش کشاورزی منطقه عنوان کرد و راهکارها و پیشنهاداتی نیز برای حل این مشکلات ارائه داد.

گفتنی است علی اکبر ورمقانی فرماندار شهرستان بیجار در جلسه ی معارفه ی خود عنوان داشت یکی از مهمترین برنامه های کاری وی ، اولویت بندی مشکلات شهرستان ، دریافت راهکارها و حل این مشکلات در کمترین زمان ممکن بود .

بازدید [ 870 ]
برچسب ها