اخبار

فرماندار بیجار در مراسم زنگ انقلاب گفت: یکی از افتخارات نظامی جمهوری اسلامی ایران استقرار حکومت اسلامی در جهان است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، علی اکبر ورمقانی پیش از ظهر امروز در مراسم نمادین نواختن زنگ انقلاب در مدرسه شهید حاتم الوندیان با تبریک فرا رسیدن چهلمین دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: در جامعه جهانی به برکت 40 سالگی انقلاب افتخار می کنیم یکی از کشور تاثیر گذار در منطقه و جهان هستیم. فرماندار بیجار گفت: کشور جمهوری اسلامی ایران در طول این 40 سال به برکت خون شهیدان و فداکاری رزمندگان و ایثارگران نه تنها امنیت کشور خودمان را تامین کرده اند بلکه امنیت خیلی از کشورهای جهان را نیز تامین نمودند. ورمقانی با تاکید بر اینکه فرستادن داعش به زباله دانی تاریخ یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است ، اعلام کرد: در طول این 40 سال به همت نیروهای مسلح سپاه، ارتش و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به بالاترین تکنولوژی نظامی در صنعت هوا و فضا رسیده ایم. وی با بیان اینکه تعداد زیادی از انقلاب های شکل گرفته در سطح جهان به دلیل نداشتن رهبری آگاه و هوشمند بیشتر از یک مدت دوام نیاورده است ،اظهار داشت: یکی از شاخص های مهم انقلاب اسلامی ایران داشتن رهبری آگاه و فرزانه از همان بدو تشکیل تا کنون است. فرماندار بیجار تاکید کرد: اتحاد و یکپارچگی مردم ایران ، حاصل همراهی مردم ، وجود رهبری فرزانه و آگاه و وحدت کلمه است.
فرماندار بیجار در مراسم زنگ انقلاب گفت: یکی از افتخارات نظامی جمهوری اسلامی ایران استقرار حکومت اسلامی در جهان است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، علی اکبر ورمقانی پیش از ظهر امروز در مراسم نمادین نواختن زنگ انقلاب در مدرسه شهید حاتم الوندیان با تبریک فرا رسیدن چهلمین دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: در جامعه جهانی به برکت 40 سالگی انقلاب افتخار می کنیم یکی از کشور تاثیر گذار در منطقه و جهان هستیم.

فرماندار بیجار گفت: کشور جمهوری اسلامی ایران در طول این 40 سال به برکت خون شهیدان و فداکاری رزمندگان و ایثارگران نه تنها امنیت کشور خودمان را تامین کرده اند بلکه امنیت خیلی از کشورهای جهان را نیز تامین نمودند.

ورمقانی با تاکید بر اینکه فرستادن داعش به زباله دانی تاریخ یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است ، اعلام کرد: در طول این 40 سال به همت نیروهای مسلح سپاه، ارتش و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به بالاترین تکنولوژی نظامی در صنعت هوا و فضا رسیده ایم.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از انقلاب های شکل گرفته در سطح جهان به دلیل نداشتن رهبری آگاه و هوشمند بیشتر از یک مدت دوام نیاورده است ،اظهار داشت:  یکی از شاخص های مهم انقلاب اسلامی ایران داشتن رهبری آگاه و فرزانه از همان بدو تشکیل تا کنون است.

فرماندار بیجار تاکید کرد: اتحاد و یکپارچگی مردم ایران ، حاصل همراهی مردم ، وجود رهبری فرزانه و آگاه و وحدت کلمه است.

 

 

 

 

بازدید [ 359 ]
برچسب ها