اخبار

مرکز نوآری و شکوفایی خلاقیت بیجار افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بیجار مهندس علی اکبر ورمقانی فرماندار شهرستان بیجار امروز در آئین افتتاح مرکز نوآوری و شکوفایی خلاقیت شهرستان بیجار که با حضور حمدالله کریمی نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی، سعیدی رئیس پارک علم و فناوری استان کردستان، سهراب نژاد مدیر جهاد دانشگاهی استان کردستان و سایر مدیران شهرستانی در ساختمان جدید جهاد دانشگاهی شهرستان بیجار برگزار شد گفت: با افتتاح این مرکز و وجود سه مدیر جهادی شهرستان در این مراکز و به کمک مدیران امیدواریم منشا تغییر و تحول در شهرستان باشد . وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: همیشه یک سری افراد ایده پرداز و خلاق وجود دارد و یک سری افراد سرمایه دار که متاسفانه همیشه ارتباط این دو طیف با یکدیگر قطع است و اگر بتوانیم با وجود این مرکز در شهرستان این ارتباط را برقرار کنیم کمک زیادی به شهرستان می شود .
مرکز نوآری و شکوفایی خلاقیت بیجار افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بیجار مهندس علی اکبر ورمقانی فرماندار شهرستان بیجار امروز در آئین افتتاح مرکز نوآوری و شکوفایی خلاقیت شهرستان بیجار که با حضور حمدالله کریمی نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی، سعیدی رئیس پارک علم و فناوری استان کردستان، سهراب نژاد مدیر جهاد دانشگاهی استان کردستان و سایر مدیران شهرستانی در ساختمان جدید جهاد دانشگاهی شهرستان بیجار برگزار شد گفت: با افتتاح این مرکز و وجود سه مدیر جهادی شهرستان در این مراکز و به کمک مدیران امیدواریم منشا تغییر و تحول در شهرستان باشد .

 

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: همیشه یک سری افراد ایده پرداز و خلاق وجود دارد و یک سری افراد سرمایه دار که متاسفانه همیشه ارتباط این دو طیف با یکدیگر قطع است و اگر بتوانیم با وجود این مرکز در شهرستان این ارتباط را برقرار کنیم کمک زیادی به شهرستان می شود .

بازدید [ 757 ]
برچسب ها