اخبار

مصوبات جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان ڪردستان روز سه شنبه مورخ ۲۰ اسفند 1398

1. مقرر شد در مبادی ورودی و خروجی استان ڪردستان با مسئولیت دانشگاه علوم پزشڪی تیم هایی از راهداری هلال احمر و نیروی انتظامی مستقر و نسبت به ڪنترل بهداشتی و سلامت مسافرین و نیز ایجاد محدودیت های لازم اقدام نمایند ۲ .تمامی ادارات شهرستانهای سقز و بانه به استثنا مراڪز بهداشتی و درمانی و دستگاههای خدمات رسان تا اطلاع ثانوی با استفاده از یڪ سوم ظرفیت نیروی انسانی امور اداری و وظایف سازمانی را به انجام برسانند ۳. دانشگاه علوم پزشڪی و خدمات بهداشتی درمانی ڪردستان نسبت به انتقال بیماران بهبود یافته از بیمارستان ها به مراڪز نقاهتگاهی اقدام نماید ۴. دانشگاه علوم پزشڪی و خدمات بهداشتی درمانی ڪردستان نسبت به ڪنترل بهداشتی و سلامت مسافرینی ڪه از مرز باشماق مریوان وارد استان می شوند اقدام نماید ۵ ِتاڪید مجدد استاندار محترم مبنی بر اینڪه فرمانداران از طریق اداره اوقاف. وامور خیریه و با هماهنگی دستگاه قضایی برای بستن مساجدی ڪه در شهرها و حاشیه شهرها اقدام به برپایی نماز جمعه و جماعت و یا مراسم ختم می نمایند اقدام لازم را به عمل آورند ۶. به منظور جلوگیری از ازدحام مردم در بانڪ ها و شیوع ویروس ڪرونا مقرر گردید پرداخت تسهیلات و بلاعوض خسارت بخش ڪشاورزی ناشی از بارندگی و سیل بهار سال جاری به اواخر فروردین ماه سال ۱۳۹۹ موڪول گردد و بانڪ های عامل با هماهنگی سازمان جهاد ڪشاورزی استان ضمن اطلاع رسانی به خسارت دیدگان اقدامات لازم را در دستور ڪار قرار دهند
مصوبات جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان ڪردستان روز سه شنبه مورخ ۲۰ اسفند  1398
1. مقرر شد در مبادی ورودی و خروجی استان ڪردستان با مسئولیت دانشگاه علوم پزشڪی تیم هایی از راهداری هلال احمر و نیروی انتظامی مستقر و نسبت به ڪنترل بهداشتی و سلامت مسافرین و نیز ایجاد محدودیت های لازم اقدام نمایند ۲ .تمامی ادارات شهرستانهای سقز و بانه به استثنا مراڪز بهداشتی و درمانی و دستگاههای خدمات رسان تا اطلاع ثانوی با استفاده از یڪ سوم ظرفیت نیروی انسانی امور اداری و وظایف سازمانی را به انجام برسانند
 ۳. دانشگاه علوم پزشڪی و خدمات بهداشتی درمانی ڪردستان نسبت به انتقال بیماران بهبود یافته از بیمارستان ها به مراڪز نقاهتگاهی اقدام نماید
 ۴. دانشگاه علوم پزشڪی و خدمات بهداشتی درمانی ڪردستان نسبت به ڪنترل بهداشتی و سلامت مسافرینی ڪه از مرز باشماق مریوان وارد استان می شوند اقدام نماید
 ۵ ِتاڪید مجدد استاندار محترم مبنی بر اینڪه فرمانداران از طریق اداره اوقاف. وامور خیریه و با هماهنگی دستگاه قضایی برای بستن مساجدی ڪه در شهرها و حاشیه شهرها اقدام به برپایی نماز جمعه و جماعت و یا مراسم ختم می نمایند اقدام لازم را به عمل آورند 
۶. به منظور جلوگیری از ازدحام مردم در بانڪ ها و شیوع ویروس ڪرونا مقرر گردید پرداخت تسهیلات و بلاعوض خسارت بخش ڪشاورزی ناشی از بارندگی و سیل بهار سال جاری به اواخر فروردین ماه سال ۱۳۹۹ موڪول گردد و بانڪ های عامل با هماهنگی سازمان جهاد ڪشاورزی استان ضمن اطلاع رسانی به خسارت دیدگان اقدامات لازم را در دستور ڪار قرار دهند

بازدید [ 67 ]
برچسب ها