اخبار

نشست شهردار بیجار با فرماندار شهرستان بیجار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،نشست امروز 3 فروردین 99 در یک روز تعطیل نشست صمیمی و دیدار نوروزی شهردار جدید بیجار در معیت جمعی از همکاران ایشان با فرماندار شهرستان و معاونین فرماندار فرماندار ضمن تبریک عید مبعث و نوروز و بیان نکات فراوان در خصوص شورا وشهرداری بیان داشت باید نام دکتر بهاری در دوران شهرداری بیجار تا ابد در ذهن مردم بیجار بماند شهردار و همکاران هم مطالبی بیان داشتند و قول همکاری با شورای اداری و مردم و همکاران شهرداری را به جلسه دادند درآمد زایی پایدار، همراهی و همدلی با مسوولین و مردم شهرستان و ارتباط تنگاتنگ با فرمانداری و استانداری و سازمان همیاری شهرداریها و نماینده مجلس و معتمدین مردمی و شهروندان و توجه به زیباسازی شهری و عمران شهری و خدمات شهری و برنامه های نشاط اجتماعی و ... مهمترین مواردی بود که در جلسه بحث و برررسی شد
نشست شهردار بیجار با فرماندار شهرستان بیجار
به گزارش روابط عمومی فرمانداری،نشست امروز 3 فروردین 99 در یک روز تعطیل نشست صمیمی و دیدار نوروزی  شهردار جدید بیجار در معیت جمعی از همکاران ایشان با فرماندار  شهرستان و معاونین فرماندار
فرماندار ضمن تبریک عید مبعث و نوروز و بیان نکات فراوان در خصوص شورا وشهرداری بیان داشت باید نام دکتر بهاری در دوران شهرداری بیجار تا ابد در ذهن مردم بیجار بماند
شهردار و همکاران هم مطالبی بیان داشتند و قول همکاری با شورای اداری و مردم و همکاران شهرداری را به جلسه دادند
درآمد زایی پایدار، همراهی و همدلی با مسوولین و مردم شهرستان  و ارتباط تنگاتنگ با فرمانداری و استانداری و سازمان همیاری شهرداریها و نماینده مجلس و معتمدین مردمی و شهروندان و توجه به زیباسازی شهری و عمران شهری و خدمات شهری و برنامه های نشاط اجتماعی و ... مهمترین مواردی بود که در جلسه بحث و برررسی شد

بازدید [ 306 ]
برچسب ها