اخبار

همایش بزرگ بسیجیان درحسینه شهرستان بیجار

در ادامه شرکت کنندگان با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل خشم و انزجار خود را از سیاستهای شیطانی غرب نشان دادند . در پایان به نمایندگی از خانواده های شاهد از 3 پدر شهید تجلیل شد .به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بیجار بیژن زندیه درهمایش بزرگ بسیجیان درحسینه این شهر با تشریح وضعیت کنونی جبه مقاومت و پیروزی های اخیر اظهارکرد: اکنون جمهوری اسلامی به برکت بسیج در جهان صاحب کرسی و نظر است و می تواند در تصمیم سازی های جهانی تاثیر گذار باشد و اقتدار نظام اسلامی نشأت گرفته ازصلابت بسیج است. وی به مقاومت و پیروزی درجبهه های سوریه، عراق اشاره و افزود: به فضل الهی علاوه بر پیروزی های بزرگ اخیر، اکنون اقتدار و نفوذ معنوی نظام اسلامی در لبنان و دیگر ممالک مسلمان دنیا، موجب پیروزی و شکست توطئه های دشمنان شده است. فرماندار به گسترش فرهنگ بسیج در جهان و موفقیتهای حاصله کشورهای دیگر پرداخت و عنوان کرد: بسیاری از کشورهای مسلمان برای مقابله با دشمنان و مزدوران وابسته، به این ایمان رسیده اند که باید فکرو فرهنگ بسیج را درمیان مردم کشور خود نهادینه کنند. زندیه نیروهای مردمی در قالب بسیج وتیپ های زینیون، فاطمیون و حیدریون در عراق، سوریه، افغانستان و پاکستان را مصداق بارز و نماد واقعی تشکیل بسیج و راه اندازی لشگربسیجیان دانست و تاکید کرد: به فضل الهی ابتکارمعمارکبیرانقلاب حضرت امام راحل اکنون جهانی شده است و می رود تا 25سال آینده نفس غاصبان و چپاولگران سرزمینهای اسلامی و بخصوص فلسطین عزیزرا بگیرد و شرآنها را از سر مسلمانان کم کند. وی به حضور بیشترو تاثیرگذاربسیجیان درعرصه های دیگر اجتماعی و فضای مجازی تاکید و خاطرنشان کرد: هر کجا دشمن قدم بگذارد، آنجا به نظرما جبهه مقابله با دشمن است و لذا باید بسیجیان هوشیاری کامل خود را حفظ کنند. در ادامه شرکت کنندگان با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل خشم و انزجار خود را از سیاستهای شیطانی غرب نشان دادند . در پایان به نمایندگی از خانواده های شاهد از 3 پدر شهید تجلیل شد .
همایش بزرگ بسیجیان درحسینه شهرستان بیجار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بیجار بیژن زندیه درهمایش بزرگ بسیجیان درحسینه این شهر با تشریح وضعیت کنونی جبه مقاومت و پیروزی های اخیر اظهارکرد: اکنون جمهوری اسلامی به برکت بسیج در جهان صاحب کرسی و نظر است و می تواند در تصمیم سازی های جهانی تاثیر گذار باشد و اقتدار نظام اسلامی نشأت گرفته ازصلابت بسیج است.

وی به  مقاومت و پیروزی درجبهه های سوریه، عراق اشاره و افزود: به فضل الهی علاوه بر پیروزی های بزرگ اخیر، اکنون اقتدار و نفوذ معنوی نظام اسلامی در لبنان و دیگر ممالک مسلمان دنیا، موجب پیروزی و شکست توطئه های دشمنان شده است.

فرماندار به گسترش فرهنگ بسیج در جهان و موفقیتهای حاصله کشورهای دیگر پرداخت و عنوان کرد: بسیاری از کشورهای مسلمان برای مقابله با دشمنان و مزدوران وابسته، به این ایمان رسیده اند که باید فکرو فرهنگ بسیج را درمیان مردم کشور خود نهادینه کنند.

زندیه نیروهای مردمی در قالب بسیج وتیپ های  زینیون، فاطمیون و حیدریون در عراق، سوریه، افغانستان و پاکستان را مصداق بارز و نماد واقعی تشکیل بسیج و راه اندازی لشگربسیجیان دانست و تاکید کرد: به فضل الهی ابتکارمعمارکبیرانقلاب حضرت امام راحل اکنون جهانی شده است و می رود تا 25سال آینده نفس غاصبان و چپاولگران سرزمینهای اسلامی و بخصوص فلسطین عزیزرا بگیرد و شرآنها را از سر مسلمانان کم کند.

وی به حضور بیشترو تاثیرگذاربسیجیان درعرصه های دیگر اجتماعی و فضای مجازی تاکید و خاطرنشان کرد: هر کجا دشمن قدم بگذارد، آنجا به نظرما جبهه مقابله با دشمن است و لذا باید بسیجیان هوشیاری کامل خود را حفظ کنند.

در ادامه شرکت کنندگان با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل خشم و انزجار خود را از سیاستهای شیطانی غرب نشان دادند .

در پایان به نمایندگی از خانواده های شاهد از 3 پدر شهید تجلیل شد .

 

 

بازدید [ 931 ]
برچسب ها