اخبار

پاسخ کوبنده مردم بیجار به فتنه گران

فرماندار و مسئولین شهرستان بیجار همگام با مردم متعهد و انقلابی این شهرستان با حضور در راهپیمایی 18 دیماه خشم و انزجار خود را از فتنه گران و دخالت بیگانگان در امور کشور را محکوم کردند.
پاسخ کوبنده مردم بیجار به فتنه گران
فرماندار و مسئولین شهرستان بیجار همگام با مردم متعهد و انقلابی این شهرستان با حضور در راهپیمایی 18 دیماه خشم و انزجار خود را از فتنه گران و دخالت بیگانگان در امور کشور را محکوم کردند.

بازدید [ 1075 ]
برچسب ها