اخبار

پیام امام جمعه شهر توپ آغاج

به استحضار مردم شریف و مومن شهرتوپ آغاج و حومه سیلتان می رسانم: احتراما با توجه به وضعیت استان و درخواست ریاست بهداشت و درمان استان و موافقت نماینده محترم ولی فقیه با هماهنگی با شورای سیاست گذاری کشور نماز جمعه این هفته ۲۳/ ۱۲/ ۹۸ اقامه نخواهد شد .
پیام امام جمعه شهر توپ آغاج
به استحضار مردم شریف و مومن شهرتوپ آغاج و حومه سیلتان می رسانم:
احتراما با توجه به وضعیت استان و درخواست ریاست بهداشت و درمان استان و موافقت نماینده محترم ولی فقیه با هماهنگی با شورای سیاست گذاری کشور نماز جمعه این هفته ۲۳/ ۱۲/ ۹۸ اقامه نخواهد شد . 

بازدید [ 85 ]
برچسب ها